Kapcsolat | Naptár | Hasznos linkek

Bradács Gábor, egyetemi tanársegéd

Szakmai Önéletrajz: 
Publikációs Lista: 

2014

1. Bradács Gábor: A tatárjárás osztrák elbeszélő forrásainak kritikája. SZÁZADOK 127:(1) pp. 3-22. (2014)

2013

2. Bradács Gábor: Poverty and Poor Relief in the Ottonian Empire (919–1024). ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU 19: pp. 66-82. (2013)

3. Bradács Gábor: The Empire of the Ottonians and Salians - Imperial and National Consciousness. In: Bárány Attila Pál , Satu Matikainen (szerk.)Small Nations on the Borderlines of Great Powers . 270 p. Debrecen; Jyväskylä: Multiplex Media, 2013. pp. 21-30. (Speculum historiae Debreceniense; 14. )

4. Bradács Gábor: Politikai gondolkodás és mezőgazdaság a középkorban: a szőlőtermesztés és bortermelés kérdései Megenbergi Konrád Yconomica című művében. In: Bárány Attila , Györkös Attila , Pallai László (szerk.) „A francia história hazai nagykövete”. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára . 294 p. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2013. pp. 47-56.

5. Bradács Gábor: Hadellátás az Ottók és a Száliak korának hadszervezetében, 919-1125. In: Pósán László , Veszprémy László (szerk.) „A hadtáp volt maga a fegyver”: Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről . 326 p. Budapest: Zrínyi Kiadó, 2013. pp. 45-58.

2012

6. Bradács Gábor: Gisela von Bayern – Friedensstifterin und „Apostelin” Ungarns. In: Roman Czaja , Eduard Mühle , Andrzej Radzimiński (szerk.) Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter . Torun: Nicolaus Copernicus University, 2012. pp. 315-330.

7. Bradács Gábor: DEUTSCHES ARCHIV FÜR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS. In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok (Die 650 Jahre alte Stadt Debrecen. Studien zur Stadtgeschichte), szerkesztette Attila Bárány – Klára Papp – Tamás Szálkai (Speculum Historiae Debreceniense 7). 68: pp. 418-419. (2012)

8. Bradács Gábor: Zsolt Hunyadi: The Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary c. 1150– –1387. In: Roman Czaja , Jürgen Sarnowsky (szerk.) Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders . Torun: Nicolaus Copernicus University, 2012. pp. 204-206.

2011

9. Brigovácz László , Petró Leonárd , Sándor Mária (szerk.) Egyéb szerzőség: Bradács Gábor (sajtó alá rend.); Sárréti kurrentáló könyv. Hivatali körlevelek a 19. század eleji Bihar vármegyéből Berettyóújfalu: Bihari Múzeumért Alapítvány, 2011.

2010

10. Bradács Gábor: Biblical speech and phrases in the Vita sancti Heinrici regis et confessoris by Adalbert of Bamberg. ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS 46: pp. 187-203. (2010)

2009

11. Bradács Gábor: A ‘Chronica patriae’. Egy 14. századi osztrák krónika és a magyar történelem. SZÁZADOK 143:(6) pp. 1421-1454. (2009)

12. Bradács Gábor: A II. András-kori magyar-német kapcsolatok a kortárs német elbeszélő források tükrében. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 17: pp. 85-98. (2009)

13. Bradács Gábor: Der heilige Emmerich von Ungarn und die heilige Elisabeth von Thüringen in der deutschen Geschichtsschreibung des Mittelalters (11-15. Jh). In: Ladislaus Havas , Ladislaus Takács , Emericus Tegyey (szerk.) Schola Europaea. Classica-Mediaevalia-Neolatina III: Les Valeurs de l' Europe - L' Europe des Valeurs . 423 p.

Budapest; Debrecen: Societas Neolatina Hungarica Sectio Debreceniensis; Collegium de Iosepho Eötvös nominatum, 2009. pp. 147-165.

14. Bradács Gábor: Durchlewchtig und grossmächtig könig Matthias von Ungarn – Matthias Corvinus in der österreichischen Geschichtsschreibung des späten 15. Jahrhunderts. In: Bárány Attila, Györkös Attila (szerk.)Matthias and his legacy: cultural and political encounters between East and West . 471 p. (Speculum historiae Debreceniense; 1. )

2008

15. Bradács Gábor: Heinricus filius Stephani, qui tantis miraculis claruit. Szent Imre herceg a középkori európai történetírásban. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 16: pp. 51-72. (2008)

16. Bradács Gábor: Jean-Luc Fray: Villes et bourgs de Lorraine. Réseaux urbains et centralité au Moyen Âge (Városok és „mezővárosok” Lotaringiában. Városhálózat és központosulás a középkorban. DEBRECENI SZEMLE &:(3) pp. 407-410. (2008) (Recenzió)

17. Bradács Gábor: A 11–14. századi magyar történelem bemutatása a Chronica patriae-ban. In: Antali Edit Szilvia, Pete László (szerk.) Juvenilia II.: Debreceni Bölcsész Diákkörösök Antológiája . Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. pp. 75--81.

2007

18. Bradács Gábor: A németalföldi ferences mozgalom kezdetei – Utrechti Wiger mester élete és munkássága. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 16:(1) pp. 80-87. (2007)

19. Bradács Gábor: Förköli Gábor , Sági Tamás (szerk.) A Fabelfürstenreihe – egy egyedülálló osztrák-magyar őstörténet a 14. századból. In: Förköli G , Sági T (szerk.)

Adsumus V.: Tanulmányok a VII. Eötvös Konferencia előadásaiból . Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország , 2006.04.22 -2006.04.23. ELTE Eötvös József Collegium, pp. 20-30.

2006

20. Bradács Gábor: Az Ottók és a Száliak birodalmi egyházának néhány problémája. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 14: pp. 17-35. (2006)

21. Bradács Gábor: Egyházi reform és asszonysors az érett középkorban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 15:(2) pp. 95-101. (2006)

22. Bradács Gábor: Cambrai-i Gerhard, egy püspök a király, a pápa és a város érdekeinek metszéspontjában. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 15:(3) pp. 123-129. (2006)

2005

23. Bradács Gábor: A bajor-osztrák térség forrásai az 1159-es egyházszakadás előtörténetéhez – Egy ismeretlen levél Reichersbergi Gerhochtól? KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 14:(3) pp. 97-102. (2005)

 

Share