Kapcsolat | Naptár | Hasznos linkek

Dr. Györkös Attila, egyetemi adjunktus

Szakmai Önéletrajz: 

Györkös Attila a MTA–DE "Magyarország a középkori Európában" c. Lendület Kutatócsoport (LP2014-13/2014.) belső tagja. A kutatócsoport folytatni kívánja a magyar uralkodókhoz kapcsolódó, Európában fellelhető források gyűjtését, az ún. „királyi emlékek” kutatását. Szeretné elérni, hogy az ún. „memoria regum”, a „dinasztikus emlékezet” is része legyen a nemzeti kulturális örökségnek. Magyar vonatkozású francia, angol, spanyol, német, osztrák, olasz és más európai írott és ikonográfiai források, tárgyi emlékek feltárására vállalkozik. Nem pusztán diplomáciai, kontaktológiai és Hungarica, hanem imagológiai kutatást is végez. A projektről részletesebben itt olvashatnak.  A kutatócsoport híreiről honlapunkon és Facebook oldalunkon értesülhetnek. Tesztüzemben működő online digitális adatbázisát a Debreceni Egyetem szerverén érhetik el.

Publikációs Lista: 

2014

1. Forisek Péter , Györkös Attila , Köpösdi Judit: Eretnekség és inkvizíció - interjú Györkös Attilával. ÚJKOR.HU - A VELÜNK ÉLŐ TÖRTÉNELEM p. http://ujkor.hu/portre/gyorkos_attila. (2014)

2. Györkös Attila: Keresztes háború és az európai összefogás gondolata Podjebrád György 1460-as évekbeli tervezetében. RUBICON ONLINE PLUSZ 1: p. &. (2014)

3. Györkös Attila: Pierre Choque Magyarországról szóló francia útleírásának (1502) kéziratai és képi ábrázolásai. In: Bárány Attila , Dreska Gábor , Szovák Kornél (szerk.): Arcana tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére I-II . 930 p. Debrecen; Budapest: ELTE BTK, 2014. pp. 543-550. (ISBN:978-963-473-760-5ö)

4.Györkös Attila: Francia politikai törekvések a skizma idején és a konstanzi zsinaton. In: Bárány Attila , Pósán László (szerk.): "Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris": Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából . Debrecen: Printart-Press, 2014. pp. 60-69. (ISBN:978-963-89963-3-6)

5. Györkös Attila: „Aventurier sans scrupule ou héros national? La carrière de Christophe Frangepan, aristocrate de la Renaissance”. In: Bárány Attila , Orosz István , Papp Klára , Vinkler Bálint (szerk.): Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe . Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2014. p. &. ( Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai; 18. ) (ISBN:978-963-473-767-4)

2013

6. Bárány Attila , Györkös Attila , Pallai László (szerk.): „A francia história hazai nagykövete”. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2013. 294 p. (ISBN:978-963-473-629-5)

7. Györkös Attila , Kiss Gergely (szerk.): Francia-magyar kapcsolatok a középkorban. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. 350 p. 
( Speculum Historiae Debreceniense; 13. ) (ISBN:978-963-318-358-8)

8. Györkös Attila: V. László francia házassági terve: diplomáciai fordulat 1457-ben? In: Györkös Attila , Kiss Gergely (szerk.) Francia-magyar kapcsolatok a középkorban . 350 p. 
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. pp. 271-287. ( Speculum Historiae Debreceniense; 13. ) (ISBN:978-963-318-358-8)

9. Györkös Attila: Prince Djem et les relations franco-hongroises 1486-1490. In: Draskóczy István , Horváth Iván , Kiss Farkas Gábor , Marosi Ernő , Voigt Vilmos (szerk.) Matthias Rex 1458-1490: Hungary at the Dawn of the Renaissance . Budapest: ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2013. pp. 1-15. (ISBN:978-963-284-380-3)

10. Györkös Attila:A francia diplomácia és az 1506-os Habsburg-magyar háború. In: Bárány Attila , Györkös Attila , Pallai László (szerk.) „A francia história hazai nagykövete”. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára . 294 p. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2013. pp. 57-66. (ISBN:978-963-473-629-5)

11.Györkös Attila:Logisztika az itáliai háborúk korában. In: Pósán László , Veszprémy László (szerk.) „A hadtáp volt maga a fegyver”: Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről . 326 p. Budapest: Zrínyi Kiadó, 2013. pp. 149-164. (ISBN:978-963-327-596-2)

12.Györkös Attila: Mohács és a török-francia szövetség, avagy a "Nyugat árulásának" mítosza. In: S Varga Pál , Száraz Orsolya , Takács Miklós (szerk.) A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai . 431 p. Konferencia helye, ideje: Debrecen , Magyarország , 2011.11.14 -2011.11.16. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. pp. 339-351. (Loci memoriae Hungaricae; 2. ) (ISBN:978-963-318-384-7)

2012

13. Bárány Attila , Györkös Attila: A Fehér Rózsa Magyarországon: Egy angol trónkövetelő viszontagságai és a Jagelló-kori diplomácia. SZÁZADOK 146:(2) pp. 417-442. (2012)

14.Györkös Attila: II. Ulászló házassága és a francia diplomácia. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO HISTORIAE 39: pp. 89-102. (2012)

15.Györkös Attila: Magyar hadvezér a páviai hadjáratban?: Adatok a Frangepán család történetéhez és Frangepán Kristóf I. Ferenc francia királyhoz fűződő kapcsolatához. TURUL 85:(2) pp. 41-45. (2012)

2011

16. Györkös Attila: A kereszténység szerepe a korai Európában. In: Borsodi Csaba (szerk.) A keresztény Európától az Európai Unió magyar elnökségéig: A 2011. május 21-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai . 78 p. Konferencia helye, ideje: Budapest , Magyarország , 2011.05.21 Budapest: MTT Tanári tagozat, ELTE BTK, 2011. pp. 10-23. 
( A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára; 55. )

2010

17. Györkös Attila: Európai összefogás vagy dinasztikus érdek?: Franciaország és a törökellenes liga az 1450-1460-as években. In: Papp Imre , Angi János , Pallai László (szerk.) Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára . 417 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, 2010. pp. 81-93. (ISBN:978-963-473-419-2)

2009

18. Bárány Attila Pál , Györkös Attila: Introduction. In: Bárány Attila Pál , Györkös Attila (szerk.) Matthias and his legacy: cultural and political encounters between East and West . 471 p. 
Konferencia helye, ideje: Debrecen , Magyarország , 2008.09.18 -2008.09.19. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2009. pp. 13-14. 
( Speculum historiae Debreceniense; 1. ) (ISBN:978-963-473-276-1)

19. Bárány Attila Pál , Györkös Attila (szerk.) Matthias and his legacy: cultural and political encounters between East and West. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2009. 471 p. ( Speculum historiae Debreceniense; 1. ) (ISBN:978-963-473-276-1)

20. Györkös Attila: La guerre des Pazzi et les relations franco-hongroises (1477-1481). In: Bárány Attila Pál , Györkös Attila (szerk.) Matthias and his legacy: cultural and political encounters between East and West . 471 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2009. pp. 393-404. ( Speculum historiae Debreceniense; 1. ) (ISBN:978-963-473-276-1)

2007

21. Györkös Attila: A „Méhek könyve” példázatainak magyar vonatkozásai. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO HISTORIAE 34: pp. 39-48. (2007)

22. Györkös Attila: Az "üldöző társadalom" felé: eretnekség a 13. századi példázatokban. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 15: pp. 39-54. (2007)

23. Györkös Attila: Magyar vonatkozású domonkos rendi példázatok a 13. században. In: Illés PA , Zágonhidi Czigány B (szerk.) A domonkos rend Magyarországon. 573 p. 
Piliscsaba; Budapest; Vasvár: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK - METEM, 2007. pp. 49-60. ( Művelődéstörténeti Műhely - Rendtörténeti konferenciák, ISSN 1786-8785.; 3. ) (ISBN:978-963-9662-21-6)

24. Jean-Jacques Rousseau: Esszé a nyelvek eredetéről. Gödöllő; Máriabesnyő: Attraktor Kiadó, 2007. 
(ISBN:978 963 9580 87 9)

2006

25. Györkös Attila: A koldulórendi prédikáció keretei a 15. századi Közép-Franciaországban. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 2006:(14) pp. 81-100. (2006)

26. Györkös Attila: A Mediterráneum. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. 
Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 77-81. (ISBN:963-87272-1-7)

27. Györkös Attila: A spanyol birodalom és Portugália. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 145-155. (ISBN:963-87272-1-7)

28. Györkös Attila: A széttagolt Itália. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 202-205. (ISBN:963-87272-1-7)

29. Györkös Attila: Az itáliai háborúk. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 286-292.  (ISBN:963-87272-1-7)

2005

30.Györkös Attila: „Non debent predicare fabulas”. Egy 15. századi franciaországi kézirat példázatainak elemzése és átirata. 430 p. 2005.

2003

31. Györkös Attila: A "feudális mutáció" elmélete és vitái. In: Bessenyei József , Feld István , Ö Kovács József , Ringer Árpád (szerk.) Források és történetírás: Válogatás a Miskolci Egyetem BTK által 1999. október 14-16. között rendezett történettudományi konferencia előadásaiból . 294 p. Miskolc: ME BTK, 2003. pp. 65-71. ( Studia Miskolcinensia; 4. ) (ISBN:963 661 582 9)

2002

32. Györkös Attila: La relation de Raoul Glaber sur les premieres décennies de l'Etat hongrois. In: Barta János (főszerk) , Papp Klára (főszerk) , Bárány Attila , Györkös Attila (szerk.) The First Millennium of Hungary in Europe . 582 p. Konferencia helye, ideje: Debrecen , 2000.09.28 -2000.09.30. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2002. pp. 120-126. (ISBN:963-202-519-9)

2001

33. Györkös Attila: Európaiság és regionalitás a középkori példázatokban. In: Hülvely István , Pallai László (szerk.) Nemzetállam - szuverenitás - integráció: tanulmányok az integráció témaköréből . 158 p. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. pp. 29-37. (ISBN:963 472 555 4)

2000

34. Elizabeth Badinter: A szerető anya. Debrecen: Csokonai Kiadó, 2000. (ISBN:978 963 2601 40 3)

35. Györkös Attila: Isten békéje és Treuga Dei a 11. századi Franciaországban. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2000:(3) pp. 62-75. (2000

36. Györkös Attila: Európa a korai középkorban (3-11. század). DEBRECENI SZEMLE 8:(3) pp. 480-485. (2000)

1999

37. Györkös Attila. Prédikáció a keresztes eszme szolgálatában. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 8:(2) pp. 67-75. (1999)

38. Pierre Bourgain , Richard Landes , Georges Pon (szerk.) Ademari Cabannensis Chronicon Turnhout: Brepols Publishers, 1999.

1998

39. Györkös Attila: Szent Gellért és a karmelita történetírás. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 7:(2) pp. 76-80. (1998)

40. Györkös Attila: Vélemények és viták a francia középkortörténet háború utáni fejlődéséről. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 7:(3) pp. 3-12. (1998)

1997

41. Györkös Attila: Remete Péter szerepe az első keresztes háború meghirdetésében. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 6:(1) pp. 40-49. (1997)

 

 

Share