Kapcsolat | Naptár | Hasznos linkek

Hírek

Egyetemes Történet Tanszékünk oktatója, Pósán László, 2018. október 8-10. között részt vett és előadást tartott a Német Lovagrend Kutatásának Nemzetközi Történeti Bizottsága (Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens) által kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián, Velencében.

2018. október 4-5-én „A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása” címen tudományos konferencia került megrendezésre a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének, a DAB Történelmi Munkabizottságának, valamint a Bölcsészettudományi Kar Nemzetközi Inter-regionális Társadalomtörténeti és Néprajzi Kutatócsoportjának közös szervezésében.

2018. szeptember 20-21-én került sor a Hunyadi Mátyás és kora című nemzetközi tudományos konferenciára, amelyen Tanszékünk négy oktatója is részt vett. Bradács Gábor Mátyás bécsi uralmának időszakát mutatta be a korabeli feljegyzések alapján, míg Barta Róbert előadásában a Magyarországról szóló angol történetírói munkákat elemezve arra kereste a választ, hogy az angol történészek hogyan alakították ki a Hunyadiakról alkotott képet és miként értékelték a tevékenységüket.

Schrek Katalin, Egyetemes Történeti Tanszékünk oktatója, 2018. szeptember 4-15 között folytatott kutatások Londonban, a The National Archives intézményében és Cambridge-ben a University of Cambridge könyvtárának kézirattárában. A kutatás célja és témája Nagy-Britannia és az Osztrák-Magyar Monacrhia külkapcsolati rendszerének feltárása az 1870-1880-as években, valamint gróf Károlyi Alajos londoni nagykövet tevékenységének vizsgálata az 1879-1888 közötti időszakban. A kutatás az NKFIH 120197 – ''A magyar arisztokrácia kapcsolatrendszere a 16-20.

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00021 „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” program keretén belül működő Történettudományi Munkacsoport (Bradács Gábor, Györkös Attila, Kerepeszki Róbert és Schrek Katalin) 2018 tavaszán kétfordulós  hallgatói tanulmányi versenyt hirdetett meg, amelynek célja az volt, hogy négy történeti korszak négy különböző évfordulójához (1038, 1458, 1848, 1918) kötődően mérjék össze a hallgatók  tudásukat.

Oldalak