Kapcsolat | Naptár | Hasznos linkek

Schrek Katalin, tanársegéd

Szakmai Önéletrajz: 

TANULMÁNYOK
2001-2005 – Esze Tamás Gimnázium, Mátészalka
2005-2008 – Nyíregyházi Főiskola, Informatikus-könyvtáros szak (diplomát szerzett)
2007-2010 – Debreceni Egyetem, Történelem BA, Nemzetközi kapcsolatok specializáció (diplomát szerzett)
2010 – 2012 – Debreceni Egyetem, Történelem MA, Nemzetközi kapcsolatok specializáció (diplomát szerzett)
2012-2015 – Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Történelem PhD képzés, Nemzetközi kapcsolatok története alprogram (abszolutóriumot szerzett)
2015-től – Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, doktorjelölti jogviszony

 

Publikációs Lista: 
PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK
 
ISMERTETÉSEK
1. Lucien J. Frary: Russian interest in nineteenth-century Thessaloniki (Orosz érdekeltségek a XIX. századi Thesszalonikiben), Mediterranean Historical Review, 2008, Vol. XXIII, No. 1, pp. 15-33.; Klió, 2010. 19. évf. 3. 31-35. pp.
2. Viktor Taki: In search of true monarhcy: Montesquieu, Speranskii, Karamzin and the politics of reform in early nineteenth-century Russia (Montesquieu, Szperanszkij, Karamzin és a XIX. század eleji orosz reformpolitika), European Historical Review – Revue européenne d’ histoire, 2009, Vol. XVI, No. 1, pp. 125-149.; Klió, 2011. 20. évf. 2. 87-92. pp.
3. Bethlen Gábor Egyházpolitikája (Konferencia – jelentés) In: Debreceni Szemle, 2013/4. pp. 211-216. (2014)
4. Békeszerződések és megállapodások Közép- és Kelet-Európa új és legújabb kori történetében (XVII-XX. század). Konferencia-jelentés. In: Debreceni Szemle, 2016/1. 84-87.
 
TANULMÁNYOK
1. Az orosz külpolitika változásai I. Sándor uralkodásának korai szakaszában (1801-1805). In: Történelmi emlékezet és identitás. Modern Minerva Könyvek. (Szerk.) Strausz Péter – Zachar Péter Krisztián. Budapest, Heraldika Kiadó, 2012. 33-44.
2. Oroszország keleti politikája I. Sándor uralkodásának utolsó szakaszában (1821-1825). In: Hallgatói Műhelytanulmányok 1. (Szerk.) Barta Róbert – Kerepeszki Róbert – Szendrei Ákos Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2012. 62-73.
3. Oroszország és a Porta nagyhatalmi szerepének megítélése David Urquhart publicisztikájában (1833-1839). In: Történelem és politika – régen és ma. Modern Minerva Könyvek. VI. kötet. (Szerk.) Strausz Péter – Zachar Péter Krisztián. Budapest, Heraldika Kiadó, 2013. 143-158.
4. Angol-orosz együttműködés a görög ügyben: a pétervári protokoll (1826) diplomáciai háttere. In: Juvenilia. V. Debreceni Bölcsész Diákkörösök Antológiája. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. 282-292.
5. Wellington herceg pétervári missziójának (1826) diplomáciai aspektusai. In: Tavaszi Szél Konferenciakötet. III. Kötet. (Szerk.) Csiszár Imre – Kőmíves Péter. Debrecen, 2014. 335-342.
6. Anglo-Russian Mechanisms for Crisis Management in the First Period of the Greek Cause (1821-1826). Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica - Történeti Tanulmányok 2014. XXII. szám. 142-158.
7. The Question of the Anglo-Russian Cooperation at the Negotiations in Seaford. Count K. A. Lieven’s Intermediary Role in the Solution of the Eastern Crisis in 1825–1826. In: Альтернативы, переломные пункты и смены режима в истории России/Alternatives, Turning Points and Regime Changes in Russian History and Culture. Ruszisztika Könyvek XLI. Budapest, russica Pannonica, 2015. Ruszisztika kötetek. 2014. 159-167.
8. Great Power Clashes in the Caucasus Region. Examination of the Vixen Conflict (1836) Based on the British Archives. Öt kontinens folyóirat. Öt kontinens. Az ELTE Új- és jelenkori egyetemes történeti tanszék tudományos közleményei. 2013/1 (2014). pp. 215-228.
9. K. A. Lieven herceg diplomáciai tevékenységének vizsgálata a brit levéltári források alapján. In: Kritische Zeiten, 2014/3-4. szám. 79-95.
10. Az angol orosz szövetségkötés diplomáciai háttere (1804-1805). In.: Európa perifériáján. Jubileumi kötet. MOSZT Könyvek 8. (Szerk.) Bene Krisztián. Pécs, PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsoport, 2015.45-58.
11. Evaluation of Russia’s and the Sublime Porte’s Great Power Status in David Urquhart’s Publicistic Work (1833–1839). In: Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17th – 21th Centuries: Hungarian and Bulgarian Approaches. (Eds.) Gábor Demeter – Penka Peykovska. Auxiliary Historical Disciplines. Vol. VIII. Sofia-Budapest, 2015. 56-71.
12. The Effects of Russia’s Balkan Ambitions on the Policy of the British Diplomacy towards St Petersburg: The Piece of Adrianople and its Consequences (1829-1832). In: (Re)Disovering the Sources of Bulgarian and Hungarian History. (Eds.) Gábor Demeter – Penka Peykovska. Auxiliary Historical Disciplines. Vol. IX. Sofia-Budapest, 2015. 22-37.
13. „Travels in Circassia” Eduard Taitbout de Marigny’s Records About the West Coast Region of the Black Sea. In: Műhelytanulmányok 3. Rejuvenating Scholarship.Collection of Graduate School Studies in History. (Eds.) Péter Forisek – Katalin Schrek – Ákos Szendrei. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, 2015. 76-85.
14. Интерполяция Священный союзa в венгерской историографии (1867-1990). Москва, Институт славяноведения Российской академии наук, 2016. (Megjelenés alatt).
 
EGYÉB (SZERKESZTÉSEK, ÖSSZEÁLLÍTÁSOK)
1. Papp Imre publikációs listája. In: Bárány Attila, Györkös Attila , Pallai László (szerk.) „A francia história hazai nagykövete”. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára. 294 p. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2013. pp. 287-294.
2. Műhelytanulmányok 3. Rejuvenating Scholarship.Collection of Graduate School Studies in History. (Eds.) Péter Forisek – Katalin Schrek – Ákos Szendrei. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, 2015.
 
KONFERENCIA-ELŐADÁSOK, TUDOMÁNYOS ELŐADÁSOK
1. Az angol-orosz szövetségkötés diplomáciai háttere (1804-1805); Hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében, a szláv kultúrák irodalmi és művészeti alkotásaiban. A Szláv Történeti és Filológiai Társaság 2011. május 27-i interdiszciplináris professzori szemináriumán elhangzott előadás, Szombathely.
2. Tervezetek Oroszország és Európa békéjével kapcsolatban, 1801-1805 (Ny. P. Panyin, V. Kocsubej és A. Czartoryski külpolitikai elképzelései); Debreceni Egyetem Történész Hallgatók Egyesületének 2011. április 11-én rendezett III. hallgatói konferenciája, Debrecen.
3. Az orosz külpolitika változásai I. Sándor uralkodásának korai szakaszában (1801-1805); Kodolányi János Főiskola és a Modern Minerva Alapítvány által 2011. október 14-én rendezett Fiatal történészek és társadalomtudósok konferenciája, Budapest.
4. Az európai erőegyensúly helyreállításának kérdése az angol-orosz diplomáciai tárgyalásokon (1804-1805); Hatvani István Szakkollégium által 2011. december 2-án rendezett Őszi Tudományos Hallgatói Konferencia, Debrecen.
5. Az európai béke megteremtésének kérdése I. Sándor Titkos utasítás című tervezetében (1804-1805); Óbudai Egyetem Jánossy Ferenc emlékkonferencia, 2012. március 9., Budapest.
6. I. Sándor (1801-1825) sajátos európai egység eszméje; Pécsi Tudományegyetem, IV. nemzetközi és X. országos interdiszciplináris Grastyán konferencia, 2012. április 12-13., Pécs.
7. A brit külpolitika alakulása a görög ügy korai szakaszában (1821-1825); A Debreceni Egyetem Történész Hallgatók Egyesületének IV. hallgatói konferenciája, 2012. április 16., Debrecen.
8. Oroszország keleti politikája I. Sándor uralkodásának utolsó éveiben (1821-1825); Hatvani István Szakkollégium Tavaszi Tudományos Hallgatói Konferenciája, 2012. május 3-4., Debrecen.
9. Oroszország és a Porta nagyhatalmi szerepének megítélése David Urquhart publicisztikájában (1833-1839); Kodolányi János Főiskola és a Modern Minerva Alapítvány által 2012. október 12-én rendezett Fiatal történészek és társadalomtudósok konferenciája, Budapest.
10. Nagyhatalmi érdekellentét a Kaukázus térségében. A „Vixen konfliktus” (1836) vizsgálata a brit diplomáciai források alapján; Az Eötvös Collegium által 2013. március 1-3 között megrendezett „Közel, s távol” Orientalisztika Konferencia, Budapest.
11. Angol-orosz együttműködés a görög ügyben. A pétervári protokoll (1826) diplomáciai háttere. XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Humántudományi Szekció, Koraújkori és újkori egyetemes történelem tagozat, 2013. április 3. Debrecen.
12. A brit-orosz háború lehetősége az 1833-1838 közötti időszakban. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által 2013. október 25-én megrendezésre került „A haza szolgálatában” című konferencia, Budapest.
13. A Kaukázus térségének kérdése az angol-orosz kapcsolatokban a brit levéltári források tükrében (1835-1838) között. Interdiszciplinaritás a régiókutatásban – Fiatal kutatók IV. nemzetközi konferenciája, Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza, Debrecen, 2013. november 22.
14. Angol-orosz válságkezelési mechanizmusok a görög ügy első szakaszában (1821-1826). III. Erdélyi Politikatudományi Konferencia – Transylvanian Political Science Conference, Babeş-Bolyai University – Sapientia University. Cluj-Napoca, February 22, 2014.
15. Wellington herceg pétervári missziójának (1826) diplomáciai aspektusai. Tavaszi Szél Országos Doktorandusz Konferencia. Debrecen, 2014. március 21.
16. The Question of the Anglo-Russian Cooperation at the Negotiations in Seaford. Count K. A. Lieven’s Intermediary Role in the Solution of the Eastern Crisis in 1825–1826. First International Conference for Young Scholars of Russian Studies Alternatives, Turning Points and Regime Changes
in Russian History and Culture. Center for Russian Studies of the Eötvös Loránd University. Budapest, May 19-20, 2014.
17. K. A. Lieven herceg diplomáciai tevékenységének vizsgálata a brit levéltári források alapján. Régészeti és Történettudományi Konferencia, Babes-Bolyai Tudományegyetem. Kolozsvár, 2014. szeptember 8-9.
18. K. A. Lieven herceg, a londoni orosz nagykövet és az angol politikai elit kapcsolatrendszere (1821-1834). Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepe. Kora újkori, újkori szekció. A Debreceni Egyetem Symposiuma. Debrecen, 2014. október 8-9.
19. Az 1917. évi oroszországi forradalmi események a korabeli magyar sajtóban. A Moszkvai Magyar Kulturális Központ és az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézetének Az Orosz Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia az első világháború idején című tudományos konferenciája. Moszkva, 2014. október 15-17.
20. Az 1828-1829-es orosz török háború problematikája a brit-orosz kapcsolatok viszonyrendszerében. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Tavaszi Szél Országos Doktorandusz Konferencia. Történelem- és politikatudományi Szekció, Újkortörténeti Alkszekció. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. 2015. április 11.
21. Cserkeszföldi utazások” – Eduard Taitbout de Marigny feljegyzései a Fekete-tenger nyugati partvidékéről. Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola és a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézetének Interdiszciplináris Doktorandusz Konferenciája. 2015. április 9.
22. The Effects of Russia’s Balkan Ambitions on the Policy of the British Diplomacy towards St Petersburg: The Piece of Adrianople and its Consequences (1829-1832). Old Topic – New Approaches s: Rediscovering the Sources. International Scientific Conference. Bulgarian Academy of Science (BAS), Hungarian Academy of Science (HAS), Bulgarian-Hungarian Joint Academic Comission of Historians. Bulgaria, Sofia. 21 May 2015.
23. A Szent Szövetség időszakának megítélése a magyar történetírásban (1867-1990). „Békeszerződések és megállapodások Közép- és Kelet-Európa új és legújabb kori történetében (XVII-XX. század)”. Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztika Intézete. Moszkva, 2015. szeptember 8.
24. Türkmencsajtól Drinápolyig – Oroszország közel-keleti politikája 1828–1829-ben. Régió és regionalizmus a történelemben és néprajzban. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, a Nemzetközi Interregionális Társadalomtörténeti és Néprajzi Kutatóközpont, az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, a Történelmi Intézet és a Néprajzi Tanszék szervezésében. Debrecen, 2015. szeptember 16.
Oktatott tárgyak/Szakdolgozati témakörök: 
  • Az orosz külpolitika változó tendenciái a 18-19. században
  • Újkori egyetemes történelem szeminárium - Politikai, társadalmi átalakulások Nyugat- és Kelet-Európában a 19. században
  • Újkori egyetemes történelem szeminárium - A nemzetközi erőviszonyok és geopolitikai színterek változásai 
  • Nemesi társadalom Nyugat- és Kelet-Európában a 18-19. században
  • A keleti kérdés problematikája és a balkáni átrendeződés folyamata 1774-től 1918-ig
  • Orosz társadalom és művelődéstörténet (1700-1920)
 
Share