Kapcsolat | Naptár | Hasznos linkek

Bemutatkozás

A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Egyetemes Történeti Tanszékének nevében tisztelettel köszöntöm a tanszéki honlap látogatóit.
Az egyetemes történelem oktatása és kutatása egyetemünk Bölcsészettudományi Karának létrejöttével egyidőben indult meg. 1945 előtt olyan országosan és nemzetközileg is ismert professzorok fémjelezték a tanszék tevékenységét, mint Darkó Jenő, Pokoly József, Szabó Dezső, Szentpétery Imre. A két világháború között különösen a balkanológiai és a kelet-európai történelmet érintő kutatások kaptak nagy hangsúlyt. A második világháború után az átalakuló felsőoktatás-politika tartalmi és szervezeti szempontból is változásokat hozott a tanszék életében. Az 1980-as évek elejétől Középkori Egyetemes Történeti, valamint Új– és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszékekre tagolt tanszék egy évtizede újra egyesült. Az elmúlt négy évtizedben, az elődökhöz méltóan, elismert tudósok és oktatók sora biztosította a debreceni egyetemes történeti oktatás és kutatás hazai és nemzetközi színvonalát (többek között ifj. Barta János, Gunst Péter, Irinyi Károly, Niederhauser Emil, Orosz István, Ránki György, Tokody Gyula). Tevékenységük, kutatásaik során az egyetemes és magyar történelmet mindig szoros összefüggésben látták és láttatták, ez a szemlélet ma is modern és vállalható.
Az Egyetemes Történeti Tanszék munkatársainak jelenlegi oktatási tevékenysége átfogja a korai középkortól napjainkig tartó egyetemes történeti kurzusokat a történelem szak minden képzési formájában magyar és idegen nyelven (BA, MA, levelezős képzés, osztott és osztatlan tanárképzés, Ph.D-s órák, Ph.D-s, szakdolgozati és OTDK témavezetések, szakkollégiumi tutori tevékenység, Erasmus-hallgatók, Debreceni Nyári Egyetem). A tanszék hazai és külföldi szakmai, tudományos kapcsolatai jók és dinamikusan bővülnek, több munkatársunk aktív részese az intézeti, kari, egyetemi közéletnek.
A tanszék oktatóinak döntő többsége ismert és elismert tagja a hazai és nemzetközi történész társadalomnak, mindezt jelzik a széleskörű publikációs tevékenységek, részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon, a doktori iskolai törzstagságok, a különböző hazai és nemzetközi tudományos testületekben, szerkesztő bizottságokban betöltött pozíciók.
Az Egyetemes Történeti Tanszék múltja, szakmai színvonala arra kötelez bennünket, hogy a mai, gyorsan változó világban a legjobb teljesítményt nyújtva vigyük tovább elődeink munkáját.
                                                                           

Dr. habil. Barta Róbert tanszékvezető
                                                                                           egyetemi docens

 

Share