Kapcsolat | Naptár | Hasznos linkek

Dr. Pallai László, egyetemi adjunktus

Szakmai Önéletrajz: 
Publikációs Lista: 

2014

1. Pallai László: Pázmány Péter és az európai államszövetség terve. In: Kónya Péter (szerk.) Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon: Rekatolizácia, protireformácia a katolicka restaurácia v Uhorsku . Konferencia helye, ideje: Eperjes , Szlovákia , 2013.06.20 -2013.06.21. Presov: Presov Institut, 2014. pp. 394-401.

2. Pallai László: A Páneurópai-mozgalom. Az európai integráció korai képviselői: Coudenhove-Kalergi és Briand. RUBICON 1: pp. 61-64. (2014)

3. Pallai László: Az Európai Unió "alapító atyái": Robert Schuman, Jean Monnet, Paul-Henri Spaak. RUBICON 1: pp. 80-82. (2014)

2013

4. Bárány Attila , Györkös Attila , Pallai László (szerk.) „A francia história hazai nagykövete”. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2013. 294 p. 

5. Barta Róbert , Pallai lászló (szerk.) Szülőföldünk felfedezése. Honismereti, helytörténeti írások I. Debrecen: Márton Áron Szakkollégium, 2013.

6. Pallai László (szerk.) Vidék és város: ellentétek és kölcsönhatások a 20. századi Magyarországon Hajdúnánás: Kapitális, 2013.

7. Pallai László: Alternativen gegen den deutschen wirtschaftlichen Einbruch im Ostmitteleuropa wahrend der Weltwirtschaftskrise. In: Bárány Attila Pál , Satu Matikainen (szerk.) Small Nations on the Borderlines of Great Powers . 270 p. Debrecen; Jyväskylä: Multiplex Media, 2013. pp. 255-268. 

8. Pallai László: Az 1931-es osztrák-német vámunió terve. In: Bárány Attila , Györkös Attila , Pallai László (szerk.) „A francia história hazai nagykövete”. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára . 294 p. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2013. pp. 225-234.

9. Pallai lászló: A helsinki értekezlet és hatása a szocialista országok ellenzéki mozgalmaira. In: Pieldner Judit , Pap Levente , Tapodi Zsuzsa , Forisek Péter , Papp Klára (szerk.)

Kulturális identitás és alteritás az időben . Konferencia helye, ideje: Csíkszereda , Románia , 2013.04.19 -2013.04.20. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2013. pp. 63-72. 
( Speculum historiae Debreceniense: a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete kiadványai; 16. )

10. Pallai László: Varga Zsuzsanna: Az agrárlobbi tündöklése és bukása az államszocializmus időszakában. DEBRECENI SZEMLE 21:(2-3) pp. 149-151. (2013)

11. Pallai László: Hivatalos ünnepek és szerepük a nemzetiszocialista Németországban. In: Bartha Elek , Forisek Péter , Csiszár Imre (szerk.) Ünnepek, ünnepkörök történelmi és néprajzi vonatkozásai . Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 2013. pp. 104-113. ( STUDIA FOLKLORISTICA ET ETHNOGRAPHICA; 57. )

2012

12. Pallai László (szerk.) „Kitaszítottak”: Emberek, sorsok, politika a XX. század közepének Magyarországán. Hajdúnánás: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2012. 196 p. 

13. Pallai László: "Szülőföldön hontalanul" - Etnikai kisebbségek nemzetközi jogvédelme és következményei a 20. század első felében. ETHNICA 14:(1) pp. 9-11. (2012)

14. Pallai László: "A modern népvándorlás." A kisebbségek sorsa és etnikai átrendeződés Közép- és Kelet-Európában a második világháború korában. In: Pallai László (szerk.) „Kitaszítottak”: Emberek, sorsok, politika a XX. század közepének Magyarországán . 196 p. Hajdúnánás: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2012. pp. 9-22. 

15. Pallai László: Az európai egység kérdése és a magyar külpolitika a két világháború között. In: Kohut Attila , Penckófer János (szerk.) Acta Academiae Beregsasiensis . Ungvár: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2012. pp. 19-28. 

2010

16. Pallai László: Agrárkonferenciák a világggazdasági válság idején. In: Papp Imre , Angi János , Pallai László (szerk.) Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára . 417 p. 
Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, 2010. pp. 337-346. 

17. Pallai László (ford.); Manfred Jatzlauk: Csehország, Szászország és Brandenburg-Poroszország között. Alsó-Lausitz a feltörekvő hatalmak ütközőzónájábana késő középkortól a 19. századig. In: Papp Imre , Angi János , Pallai László (szerk.) Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára . 417 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, 2010. pp. 103-110.

18. Papp Imre , Angi János , Pallai László (szerk.) Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, 2010. 417 p. 

2009

19. Pallai László: Közép-Európa – Térben és időben. DEBRECENI DISPUTA &:(szeptember) pp. 9-14. (2009)

2008

20. Pallai László , Püski Levente , Mazsu János (szerk.) 1956 és emlékezete. Debrecen: Debreceni Szemle Alapítvány, 2008. 227 p. (Debreceni Szemle Könyvek; 1.) 

2006

21. Orosz I , Mazsu J , Pallai L , Pósán L (szerk.) Magyarság és Európa: tegnap és ma : tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press - Ady Endre Akadémiai Alapítvány, 2006. 388 p. 

22. Pallai László: A nemzetiszocialista propaganda. In: Rácz Árpád (szerk.) A Hitler-rejtély . 303 p. Budapest: Rubicon, 2006. pp. 146-158. ( Rubicon Tematikus könyvek )

23. Pallai László: Megoldások az utódállamok agrárfeleslegének elhelyezésére a világgazdasági válság idején. In: Orosz I , Mazsu J , Pallai L , Pósán L (szerk.) Magyarság és Európa: tegnap és ma : tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára . 388 p. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press - Ady Endre Akadémiai Alapítvány, 2006. pp. 129-142. 

24. Pallai László: W. Borodziej, H. Duchhardt stb. (szerk.): Az Európa-gondolat XIX-XX. századi német, lengyel és magyar képviselői. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT &:(3) pp. 28-33. (2006)

25. Pallai László: Kronológia 1914-1945. In: Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában: 1914-1945 . 424 p. 
Debrecen: Csokonai Kiadó, 2006. pp. 286-295. ( Történelmi kézikönyvtár )

26. Pallai László , Forisek Péter: Gyakorlókönyv emelt szintű érettségire történelemből. Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó, 2006. 172 p.

2005

27. Pallai László: Az utódállamok agrárkonferenciái a világgazdasági válság idején. In: Angi János , Barta János (szerk.) Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára . 450 p. 
Debrecen: Multiplex Media-DUP; Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2005. pp. 303-312. 

28. Pallai László: A Debreceni Szemle és a határon túli magyar tudományos folyóiratok találkozója - 2004. november 18. DEBRECENI SZEMLE &:(1) p. 156. (2005)

29. Pallai László (ford.); Manfred Jatzlauk: Helmuth von Moltke, egy mecklenburgi keletszakértő és stratéga. In: Angi János , Barta János (szerk.) Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. 450 p. Debrecen: Multiplex Media-DUP; Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2005. pp. 243-250. 

2004

30. Barta J , Pallai L (szerk.) Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004. 428 p. 

31. Pallai László: Gazdasági egységtörekvések Közép- és Kelet-Európában a húszas években. In: Barta J , Pallai L (szerk.) Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára . 428 p. 
Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004. pp. 347-362.

32. Pallai László: Európa - Térben és időben. Nemzetközi tudományos tanácskozás - 2003. szeptember 25-26. DEBRECENI SZEMLE &:(1) pp. 189-190. (2004)

2003

33. Bariska István , Pallai László: Közép-Európa: Az imaginárius régió. p. &. p. 

34. Pallai László: La réception du projet Briand en Hongrie. In: Jean-Luc Fray , Tivadar Gorilovics (szerk.) Regards croisés.: Recherches en Lettres et en Histoire, France et Hongrie . 288 p. 
Debrecen: DE Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. pp. 253-260. ( Studia Romanica de Debrecen ) 5., Bibliothèque Française 

2002

35. Pallai László: Tudományos konferencia Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából. DEBRECENI SZEMLE &:(4) pp. 732-733. (2002)

2001

36. Hülvely István , Pallai László (szerk.) Nemzetállam - szuverenitás - integráció: tanulmányok az integráció témaköréből. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. 158 p. 
(ISBN:963 472 555 4)

37. Pallai László: Regionális gazdasági egységtörekvések Közép- és Kelet-Európában a világgazdasági válság idején. In: Hülvely István , Pallai László (szerk.) Nemzetállam - szuverenitás - integráció: tanulmányok az integráció témaköréből . 158 p.  Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. pp. 55-70. 

38. Pallai László: Tisza István konferencia. DEBRECENI SZEMLE &:(1) pp. 144-145. (2001)

39. Pallai László: Tudományos konferencia a clermont-ferrand-i egyetemen. DEBRECENI SZEMLE &:(4) pp. 629-630. (2001)

40. Pallai László , Forisek Péter: Gyakorlókönyv jogra készülőknek történelemből. Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó, 2001. 164 p.

41. Pallai László , Forisek Péter: Gyakorlókönyv közgazdasági pályára készülőknek történelemből. Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó, 2001. 168 p.

2000

42. Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) Das Zeitalter König Sigismunds in Ungarn und im Deutschen Reich. (Történelmi Figyelő Könyvek 8.) Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2000.

43. Csetri Elek, Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) Együtt Európában I. (Történelmi Figyelő Könyvek 7.) Debrecen: Debreceni Egyetem, 2000.

44. Pallai László: Az európai egység kérdése a második világháború alatti ellenállási mozgalmakban. In: Angi János , Barta János (szerk.) Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára . 563 p.  Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2000. pp. 469-482. 

1999

45. Pallai László: A nemzetiszocialista propaganda. RUBICON 10:(5-6) pp. 73-75. (1999)

46. Pallai László: Hantos Elemér, a "közép-európai Coudenhove-Kalergi". In: Püski L , Timár L , Valuch T (szerk.) Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben. 1. kötet . 335 p. Konferencia helye, ideje: Debrecen , Magyarország , 1997.09.04 -1997.09.06. Debrecen: KLTE Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, 1999. pp. 321-328. ( Jelenkortörténeti Műhely; 2. ) 

1998

47. Pallai László: Integrációs törekvések Közép- és Kelet-Európában és a Habsburg Birodalom 1848 előtt. In: Takács P (szerk.) A szabadság Debrecenbe költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez . Debrecen: Erdély-történeti Alapítvány, 1998. pp. 165-178. 

1997

48. Angi János , Pallai László , Pósán László, Barta János (szerk.) A Habsburgok és Magyarország a XVI-XVII. században. Debrecen: KLTE Történelmi Intézete, 1997. 132 p.

49. Lévai Csaba, Pallai László , Pósán László (szerk.) Új rend egy új világban: Dokumentumok az amerikai politikai gondolkodás korai történetéhez. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 1997. 232 p. (Történelmi Figyelő; 4.. ) 
(ISBN:963 04 7715 7)

50. L Nagy Zsuzsa, Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) A haszonból élő kispolgár. Kisiparosok és kiskereskedők a két világháború közötti Magyarországon. (Történelmi Figyelő Könyvek 5.). Debrecen: Multiplex - DUP, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 1997.

51. Pallai László: A Páneurópa-mozgalom. Az európai integráció korai képviselői. RUBICON 8:(5-6) pp. 56-57. (1997)

52. Pallai László: Mitteleuropäische Wirtschaftstagung- Der Weg der Zusammenarbeit oder das Mittel der Außenpolitik? In: Buchsteiner Ilona , Mühle Rainer , Ernst Münch , Pápay Gyula , Schattkowsky Ralph (szerk.) Mecklenburg und seine ostelbische Nachbarn: Historisch-geographische und soziale Strukturen im regionalen Vergleic: Historisch-geographische und soziale Strukturen im regionalen Vergleich . 399 p. Schwerin: Stock & Stein Verlag, 1997. pp. 256-263. 

1996

53. Pallai László: A közép-európai egységtörekvések egy elfeledett magyar képviselője: Hantos Elemér (1881-1942). DEBRECENI SZEMLE 4:(4) pp. 581-590. (1996)

54. Pallai László: Tudományos ülésszak a Rostocki Egyetemen Mecklenburg fennállásának 1000. éves jubileuma alkalmából. DEBRECENI SZEMLE &:(1) pp. 151-153. (1996)

55. Pallai László , Pósán László (ford.); Kersten Krüger: Skandinávia és Mecklenburg a kora újkorban. A térség államai és a Balti-tenger feletti hegemónia kérdése. In: L Nagy Zsuzsa , Veress Géza (szerk.) Történeti Tanulmányok IV. . Debrecen: KLTE, 1996. pp. 49-80.

1995

56. Angi János , Mazsu János , Pallai László , Papp Imre , Pósán László (szerk.) Orosz István: Hagyományok és megújulás. Válogatott tanulmányok a magyar mezővárosok történetéből. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1995. 295 p. 

57. Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) L. Nagy Zsuzsa: Magyarország története 1918–1945. (Történelmi Figyelő Könyvek 3.) Debrecen: KLTE, 1995.

58. Pallai László: Tudományos ülésszak az 1945. évi földosztás 50. évfordulója alkalmából. DEBRECENI SZEMLE &:(3) pp. 483-484. (1995)

1994

59. Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) Trajánovits Lajos: Emlékiratok. (Történelmi Figyelő Könyvek 2.). Debrecen: KLTE, 1994.

60. Pallai László: Szabó Kálmán polgármesteri tevékenysége Debrecenben 1945 és 1948 között. DEBRECENI SZEMLE 2:(1) pp. 116-134. (1994)

1993

61. Pallai László: Olaf Groehel: Selbstmörderische Allianz. DEBRECENI SZEMLE &:(2) pp. 283-288. (1993)

62. Pallai László: Kronológia. In: Gunst Péter (szerk.) Európa története . Debrecen: Csokonai Kiadó, 1993. pp. 410-425.

1992

63. Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) Történelmi Figyelő 3. „Változás és folytonosság” Tanulmányok az ipari forradalom koráról. Debrecen: KLTE, 1992.

1991

64. Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) Történelmi Figyelő 2. „Mítosz és valóság”. Tanulmányok a francia forradalomról. Debrecen: KLTE, 1991.

65. Pallai László (ford.); Alfred Cobban: A francia forradalom mítosza. In: Madaras Éva; Papp Imre (szerk.) Mítosz és valóság. Tanulmányok a francia forradalomról. . 257 p. 
Debrecen: KLTE, 1991. pp. 89-98.  (Történeti figyelő; 2.) 

66. Pallai László (ford.); Georges Lefebvre: A francia forradalom mítosza (Kritika). In: Madaras Éva; Papp Imre (szerk.) Mítosz és valóság. Tanulmányok a francia forradalomról. . 257 p. 
Debrecen: KLTE, 1991. pp. 99-103. (Történeti figyelő; 2.)

67. Pallai László (ford.); Robert R. Palmer: A nemzetgyűlés baloldalának társadalmi összetételéről. In: Madaras Éva; Papp Imre (szerk.) Mítosz és valóság. Tanulmányok a francia forradalomról. 257 p.  Debrecen: KLTE, 1991. pp. 105-107. (Történeti figyelő; 2.) 

1990

68. Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) Történelmi Figyelő 1. „Forradalom felülről”. A Szovjetunió második forradalma. Debrecen: KLTE, 1990.

 

Share