Kapcsolat | Naptár | Hasznos linkek

Dr. Orosz István, akadémikus, professzor emeritus

Szakmai Önéletrajz: 
Publikációs Lista: 

 

2014

1.Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. In: Bárány Attila , Pósán László (szerk.) "Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris": Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából . Debrecen: Printart-Press, 2014. pp. 129-143. 

2013

2. Orosz István: Kovács Imre történetszemléletéről. In: Bárány Attila , Györkös Attila , Pallai László (szerk.) „A francia história hazai nagykövete”. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára . 294 p. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2013. pp. 235-242. 

3. Orosz István: Extraneus arisztokrata szőlőbirtokosok Tokaj-Hegyalján a 19. században. In: Papp Klára , Püski Levente (szerk.) A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok . 334 p. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2013. pp. 201-214. ( Speculum historiae Debreceniense; 12. )

4. Orosz István: Előszó. In: Papp Klára , Püski Levente (szerk.) A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok . 334 p. 
Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2013. pp. 7-10. ( Speculum historiae Debreceniense; 12. )

5. Orosz István: Lőre és máslás. In: Erdődy Gábor (főszerk) , Feitl István , Sipos Balázs , Varga Zsuzsanna (szerk.) Rendszerváltások kortársa és kutatója: Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára . Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013. pp. 32-37.

6. Orosz István: Minulost a Historické Osobitosti Uhorskych Zemepanskych Miest. In: Kónya Peter (szerk.) Zemepanské mestá a mestecká v uhorsku v ranom novoveku - Mezővárosok a koraújkori Magyarországon . Presov: Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, 2013. pp. 30-43.

2012

7. Barta János , Orosz István (szerk.) A Debreceni Egyetem története 1912−2012. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2012. 576 p. 

8. ifj Barta János , Orosz István: Előszó. In: Barta János , Orosz István (szerk.) A Debreceni Egyetem története 1912−2012. . 576 p. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2012. pp. 11-14. 

9. Orosz István: Tokaji szerződések a 17. század első feléből. ETHNICA 14:(1) pp. 11-13. (2012)

10. Orosz István: Adatok a Tokaj-hegyaljai szőlő- és borkultúra történetéhez. In: Frisnyák S , Gál A (szerk.) Tokaj-hegyaljai borvidék: Hazánk első történeti tája . 276 p. 
Nyíregyháza; Szerencs: Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete - Szerencsi Bocskai István Gimnázium, 2012. pp. 71-89.  

11. Orosz István: Előszó. In: Dáné Veronka Oborni Teréz Sipos Gábor (szerk.) "...éltünk mi sokáig 'két hazában'...": Tanulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére . Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. pp. 7-10. 

12. Orosz István: Falusi mindennapok egy dráma árnyékában. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 24:(3-4) pp. 273-275. (2012)

2011

13. Orosz István: Örökös megváltakozás földdel? In: Völgyesi Orsolya , Deák Ágnes (szerk.) História mezején: A 19. század emlékezete : Tanulmányok Pajkossy Gábor tiszteletére . 303 p. 
Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2011. pp. 11-21. 

14. Orosz István: Debrecen útja a mezővárostól a szabad királyi városig. In: Bárány Attila Pál , Papp Klára , Szálkai Tamás (szerk.) Debrecen város 650 éves: Várostörténeti tanulmányok . 352 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézete - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 2011. pp. 115-130. ( Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Kiadványai; 7. ) 

15. Orosz István: "Jászkunság kutatása" konferenciák jelentősége. In: Bathó Edit , Tóth Péter (szerk.) A vászoncselédtől a vállalkozó nőig: A nő a Jászkunság társadalmában : Jászkunság kutatása 2007 : Tudományos konferencia a Jász Múzeumban. . 287 p. Jászberény: Jász Múzeumért Alapítvány, 2011. pp. 5-7. ( Jászsági könyvtár; 7. ) 

16. Orosz István: Elnöki megnyító. Adalékok Erdei tudománypolitikájához és az alföldi tanyákkal kapcsolatos kutatásaihoz. In: Varga Gyula (szerk.) Tudományos emlékülés Erdei Ferenc születésének centenáriumán: a Magyar Tudományos Akadémián 2010. december 9-én elhangzott előadások . 92 p. Makó: Erdei Ferenc Társaság - Bába, 2011. pp. 9-13. ( Az Erdei Ferenc Társaság füzetei; 22. ) 

17. Orosz István: Széchenyi István és az európai mezőgazdaság. In: Gecsényi L , Izsák L (szerk.) Magyar történettudomány az ezredfordulón: Glatz Ferenc 70. születésnapjára . 936 p. 
Budapest: ELTE Eötvös Kiadó - MTA Társadalomkutató Központ, 2011. pp. 388-396.

18. Orosz István: Köszöntő. In: Erdész Ádám , Katona Csaba (szerk.) A múlt felfedezői: Epizódok és arcélek a Magyar Történelmi Társulat és a Békésvármegyei Régészeti és Mívelődéstörténelmi Társulat múltjából. . Gyula: Békés Megyei Levéltár, 2011. pp. 8-10.

19. Orosz István: Arisztokrata szőlőbirtokosok Mádon. DEBRECENI BOROZÓ: ÉSZAK-MAGYARORSZÁG ÉS TOKAJ BORRÉGIÓK GASZTRONÓMIAI ÉS BORMAGAZINJA Ősz: pp. 8-9. (2011)

20. Orosz István. A magyar mezőgazdaság helye Európában a 19. század első felében. TÖRTÉNELMI SZEMLE 53:(1) pp. 85-102. (2011)

21. Orosz István: A jobbágyfelszabadításhoz vezető út. HISTÓRIA 33:(4) pp. 30-33. (2011)

22. Orosz István: Pál-Antal Sándor laudációja. HARGITA NÉPE p. 10. 1 p. (2011)

23. Orosz István: Pál-Antal Sándor akadémikus. NÉPÚJSÁG (MURSKA SOBOTA) 123: p. 1. 1 p. (2011)

2010

24. Orosz István: A jobbágyvilág megszűnése Magyarországon. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2010. 226 p. ( Speculum historiae Debreceniense; 5. )

25. Orosz István: Sárospatak vitái a Bretzenheimekkel. In: Papp Imre , Angi János , Pallai László (szerk.) Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára . 417 p.  Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, 2010. pp. 168-178.

26. Orosz István: Egy 1848 szeptemberi országgyűlési határozat és társadalmi háttere.. In: Kovács Zoltán , Püski Levente (szerk.) Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára . 447 p.  Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2010. pp. 217-222. 

27. Orosz István: Történelmi tudat és nemzeti identitás. In: Pál Judit , Sipos Gábor (szerk.) Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára . Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010. pp. 210-225. 

28. Orosz István: Wesselényi Miklós és a földesúr jobbágy viszony. In: Sipos Levente (szerk.) Magyar agrárpolitikusok a XIX. és a XX. században. . 292 p. 
Budapest: Napvilág Kiadó, 2010. pp. 13-38. 

29. Orosz István: Emlékeim Oláh Józsefről. In: Gebei Sándor (szerk.) Exempli causa- Példának okáért. Emlékkönyv Oláh József születésének 80. évfordulójára. . 240 p. 
Debrecen: Magánkiadás, 2010. pp. 29-33. 

30. Orosz István: Neiderhauser Emil halálára. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 19:(2) pp. 126-128. (2010)

31. Orosz István:Laudáció Pál-Antal Sándor akadémikus. In: Pál-Antal Sándor. Népességi viszonyok Székelyföldön a 18. század elején . Székelyudvarhely: Litera, 2010. pp. 41-45.

32. Orosz István: Magyarország és Debrecen a protestáns pátens idején. In: Baráth Levente , Fürj Zoltán (szerk.) A protestáns pátens és kora: Tanulmányok és források a pátensharc 150. évfordulója alkalmából . Debrecen: Dr. Harsányi András Alapítvány, 2010. pp. 11-18.

33. Orosz István: Böszörmény mezőváros 1410-1609. In: Nyakas Miklós (szerk.) Böszörmény mezőváros 1410-1609 . 152 p. Hajdúböszörmény: Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatal, pp. 74-95. ( Közszolgálati füzetek ; 5. )

34. Orosz István: Glatz Ferenc Új vidékpolitika. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 51:(1-4) pp. 222-232. (2010)

2009

35. Orosz István: Simonffy Emil, az agrártörténeti kutató.. In: Paksy Zoltán (szerk.) Zalai Történeti tanulmányok 2009 . 404 p. Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, 2009. pp. 31-35. ( Zalai gyüjtemény; 67. )

36. Orosz István: Kamat és uzsora a 15-16. századi Európában. In: Bessenyei József , Draskóczy István (szerk.) Pénztörténet, gazdaságtörténet: tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. 394 p. Budapest; Miskolc: Mirio Kulturális Bt., 2009. pp. 238-248. 

37. Orosz István: A Magyar Történelmi Társulat útja a kiegyezéstől a rendszerváltásig. MAGYAR TUDOMÁNY 170:(2) pp. 132-137. (2009)

38. Orosz István: A történetírást az életoktatás színvonalára emelni. Mikó Imre a Magyar Történelmi Társulat élén. ERDÉLYI MÚZEUM 71:(3-4) pp. 3-8. (2009)

39. Orosz István: A növénytermelés bővítésének lehetőségei Magyarországon a 19. század első felében. In: Halmos K , Klement J , Pogány Á , Tomka B (szerk.) A felhalmozás míve: Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére . 601 p. Budapest: Századvég Kiadó, 2009. pp. 319-329. 

40. Orosz István , Papp Klára (szerk.) Szőlőtermelés és borkereskedelem. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2009. 384 p. ( Speculum Historiae Debreceniense; 2. ) 

41. Orosz István: Tokaj-Hegyalja a pápai tizedjegyzékekben. In: Orosz István , Papp Klára (szerk.) Szőlőtermelés és borkereskedelem . 384 p.  Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2009. pp. 22-31.  ( Speculum Historiae Debreceniense; 2. ) 

42. Orosz István: Sárospatak úrbéri pere a Trautsohnokkal. In: Orosz István , Papp Klára (szerk.) Szőlőtermelés és borkereskedelem . 384 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2009. pp. 128-146.  ( Speculum Historiae Debreceniense; 2. ) 

43. Orosz István: Népesség változás és társadalmi átalakulás Hegyalján a 19. században. In: Orosz István , Papp Klára (szerk.) Szőlőtermelés és borkereskedelem . 384 p.  Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2009. pp. 295-315. ( Speculum Historiae Debreceniense; 2. )

44. Orosz István: Előszó. In: Orosz István , Papp Klára (szerk.) Szőlőtermelés és borkereskedelem . 384 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2009. pp. 7-8. ( Speculum Historiae Debreceniense; 2. ) 

45. Orosz István: Elek Csetri (11. april 1924- 24 januar 2010) UNGARN-JAHRBUCH-ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE 30: pp. 326-328. (2009)

46. Orosz István: Hoffmann Tamás (1931- 2007) ETHNOGRAPHIA 11:(2) pp. 215-218. (2009)

2008

47. Orosz Iatván: Debrecen a történelemben. In: Koncz István , Fürj Zoltán (szerk.) A reformáció, mint európai debreceni nemzeti érték: Hol a helyünk Európában? . 160 p. 
Konferencia helye, ideje: Debrecen , Magyarország , 2007.11.08 Debrecen; Budapest: Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, 2008. pp. 25-30.  ( PEM Tanulmányok; 6. )

48. Orosz István: Európai művelődés a 15-16. század fordulóján "Memoria rerum". In: Oborni T , Á. Varga L (szerk.) Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére . 650 p. Eger: Heves Megyei Levéltár, 2008. pp. 363-369.

49. Orosz István: A függetlenségről és a nemzet boldogulásáról a 160 évvel ezelőtti események tükrében. MÚZEUMŐR 6:(1) pp. 1-3. (2008)

50. Orosz István: Szent Erzsébet évszázada. DEBRECENI SZEMLE 16:(2) pp. 188-195. (2008)

51. Orosz István: Debrecen 1848-49-ben. In: Sipos Gábor (szerk.) Emlékkönyv Benkő Samu születésének 80. évfordulójára . Kolozsvár: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2008. pp. 201-2010.

52. Orosz István: Varga János emlékezete. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 49:(1-4) pp. 317-319. (2008)

53. Orosz István: Az Agrártörténeti szemle ötven esztendeje. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 49:(1-4) pp. 295-299. (2008)

54. Orosz István: T. Mérey Klára: Település, megye, régió. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 49:(1-4) pp. 323-325. (2008)

2007

55. Orosz István: Kontinuität und Ansiedluing in den Haduckenstadten. In: Barta János , Manfred Jatzlauk , Papp Klára (szerk.) "Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein": Die Friedensschlüsse von Wien (23. 06. 1606) und Zsitvatorok (15. 11. 1606) . 304 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2007. pp. 115-126. 

56. Orosz István: Tokaj tündöklő borostyán nedűje. RUBICON 18:(6-7) pp. 30-35. (2007)

57. Orosz István: Sárospatak úrbéri pere a Trautshonokkal. In: Erdélyi G , Tusor P (szerk.) Mindennapi választások: Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára . 1052 p.  Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 2007. p. CD-ROM.

58. Orosz István: Változások a földművelés rendszerében Érmelléken és Sárréten 1715-1828 között. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 48:(1-4) pp. 41-59. (2007)

59. Orosz István: Mikita István: mit ér az ember, ha paraszt? AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 48:(1-4) pp. 214-217. (2007)

60. Orosz István: Balogh István (1912-2007). AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 48:(1-4) pp. 201-205. (2007)

61. Orosz István: In memoriam Kosáry Domokos. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 48:(1-4) pp. 197-201. (2007)

62. Orosz István: Szülőföld és társadalom Nagyváradon a 18. században. In: Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.) Föld és társadalom: konferencia a Kiskun Múzeumban. Kiskunfélegyháza: Kiskun Múzeum Baráti köre, 2007. pp. 147-158. ( Bibliotheca Cumanica; 7. ) 

63. Orosz István: Előszó. In: Feitl István , Gellériné Lázár Márta (szerk.) Demokratikus köztársaságok Magyarországon . Budapest: Politikatörténeti Intézet, 2007. pp. 7-9.

2006

64. Angi János , Györkös Attila , Orosz István: A leszakadó régiók. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 74-84. 

65. Orosz I , Mazsu J , Pallai L , Pósán L (szerk.) Magyarság és Európa: tegnap és ma : tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press - Ady Endre Akadémiai Alapítvány, 2006. 388 p. 

66. Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század). Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. 431 p.

67. Orosz István: A szabad királyi városok és a mezővárosok gazdálkodása a 18-19. században. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 1:(1) pp. 235-240. (2006)

68. Orosz István: Gazdálkodás Debrecenben a szabad királyi várossá válás után. In: Győri Róbert , Hajdú Zoltán (szerk.) Kárpát-medence: Települések, tájak, régiók, térstruk- túrák . Pécs; Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2006. pp. 56-65.

69. Orosz István: Az Ady Akadémia 15 éve. In: Orosz I , Mazsu J , Pallai L , Pósán L (szerk.) Magyarság és Európa: tegnap és ma : tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára . 388 p. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press - Ady Endre Akadémiai Alapítvány, 2006. pp. 7-14. 

70. Orosz István: Emlékfoszlányok az 1945-évi választásokról. In: Horváth János (szerk.) Tiltott történelmünk 1945–1947.158 p. Budapest: Századvég Kiadó, 2006. pp. 121-125. 

71. Orosz István: A 80 éves Módy György köszöntése. In: Vajda Mária (szerk.) Historia et Ars: Módy György válogatott tanulmányai . Debrecen: Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Igazgatósága, 2006. pp. 9-18. ( A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei; 59. ) 

72. Orosz István: Kossuth Lajos az úrbéri kárpótlásról 1848-49-ben. In: Hermann Róbert (szerk.) Kossuth Lajos, "a magyarok Mózese": a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya ... 2002. szeptember 25-26-án Debrecenben rendezett tudományos tanácskozásának előadásai . 322 p. Budapest: Osiris Kiadó, 2006. pp. 123-137. 

73. Orosz István: Kontinuitás és betelepedés a hajdúvárosokban. In: Papp Klára , Jenei-Tóth Annamária (szerk.) "Frigy és békesség legyen": A bécsi és a zsitvatoroki béke . 320 p.  Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, 2006. pp. 133-142. ( Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója; 8. ) 

74. Orosz István: Köszöntjük a hatvanesztendős Bánkiné, Molnár Erzsébetet. In: Bathó Edit , Ujváry Zoltán (szerk.) Jászok és kunok a magyarok között: ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére . 499 p. Jászberény: Jász Múzeumért Alapítvány, 2006. pp. 7-11. ( Jászsági könyvtár; 6. )

75. Orosz István: Zárszó. In: Estók János (szerk.) 1956 és a magyar agrártársadalom . 167 p. Konferencia helye, ideje: Budapest , Magyarország , 2006.09.11 Budapest: Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 2006. pp. 153-155. 

76. Orosz István: Előszó. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 9-12. 

77. Orosz István: Árforradalom, konjunktúrák, válságok. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 28-36. 

78. Orosz István: A mezőgazdasági termelés. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 35-47. 

79. Orosz István: Változások az ipari termelésben. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 48-55.

80. Orosz István: Humanizmus és reneszánsz. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 345-352.

81. Orosz István: A reformáció. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 352-363.

82. Orosz István: Katolikus megújulás és ellenreformáció. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 364-368.

83. Orosz István: A tudomány „forradalma”. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 381-391.

84. Orosz István , Kovács Zoltán: Iskolarendszer és közvélemény. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 392-396. 

2005

85. Orosz István: Autonómia a hegyaljai mezővárosokban. In: Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.) Jogszabályok-jogszokások. Jászkunság kutatása 2005.: konferencia a Kiskun Múzeumban . Kiskunfélegyháza: Kiskun Múzeum Baráti köre, 2005. pp. 69-79. ( Bibliotheca Cumanica; 6. ) 

86. Orosz István: Borospincék télen. HISTÓRIA 10: pp. 17-19. (2005)

87. Orosz István: Rákóczi Tokaj-hegyaljai birtokainak jövedelmezősége a 17-18. század fordulóján. In: Kónya Peter (szerk.) Povstanie Frantiska II. Rákócziho 1703-1711: V novsom priblizeni . 363 p. Presov: University of Presov, 2005. pp. 280-288. ( Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis )

88. Orosz István: A magyar paraszti társadalom és a földkérdés. In: Fürj Z , Jávor A (szerk.) „…a birtokolt föld…a szabadság maga”: Tudományos ünnepi konferencia az 1945. évi földreform 60. évfordulója alkalmából : Debrecen, 2005. március 18. . 220 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, 2005. pp. 39-43. 

89. Orosz István: Európa történeti régióiról. In: Borbély Györgyné (szerk.) Közös múlt és közös jövő: szellemi kézfogás az egyesült Európáért. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2005. pp. 73-75.

2004

90. Orosz István: Sárospatak külső határa. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 46:(1-4) pp. 225-231. (2004)

91. Orosz István: Bocskai István és a hajdúk. KISEBBSÉGKUTATÁS 13:(3) pp. 340-345. (2004)

92. Orosz István: A debreceni és a sárospataki falukutatás. ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 4:(2) pp. 14-22. (2004)

93. Orosz István: Európaiságunk történeti gyökerei. DEBRECENI DISPUTA 2:(4) pp. 9-12. (2004)

94. Orosz István: Sárospatak külső határa. In: Barta János , Pallai László (szerk.) Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára . Debrecen: Debreceni Egyetem, 2004. pp. 185-191.

95. Orosz István: Extraneus birtoklás és borértékesítés Sárospatakon a XVIII-XIX. században. In: Tamás Edit (szerk.) A 800 éves város Patak . 298 p. Sárospatak: Rákóczi Múzeum Baráti Köre, 2004. pp. 69-74. ( A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, 47. ) 

96.Orosz István: A mezővárosi fejlődés történeti szakaszai. In: Faragó Tamás (szerk.) Magyarország társadalom-története a 18-19. században I-II. . 901 p. Budapest: Új Mandátum; Dico Kiadó, 2004. pp. 46-55.

97. Orosz István: A Hortobágy szerepe Debrecen állattartásában. In: Novák László Ferenc (szerk.) Az Alföld gazdálkodása : állattenyésztés: [Traditional rural economy in the great Hungarian plain : animal keeping] . 516 p. Nagykőrös: Arany Múzeum, 2004. pp. 341-350. ( Acta Musei de János Arany Nominati; 10. )

98. Orosz István: Tokaj-hegyalja fénykora. In: Lelkes Lajos (szerk.) Magyar borhagyományok, borívási szokások: Válogatott írások a magyar borkultúráról . Budapest: Mezőgazda Kiadó, 2004. pp. 25-29.

99. Orosz István: A nagyváradi szőlőtermesztés a XVIII-XIX. században. In: Pántya Júlia , Radványi Réka (szerk.) Bocskai napok az Érmellékről. Létavértes: Érmellékért Közhasznú Egyesület, 2004. pp. 38-41. 

2003

100. Orosz István: Bortermelésünk a polgári átalakulás korában. RUBICON 1-2: pp. 93-98. (2003)

101. Orosz István: Meg nem történt történelem?: Heribert Illig : Kitalált középkor c. könyvéről. HISTÓRIA 25:(2) pp. 20-25. (2003)

102. Orosz István: A modernizációs kísérletek főbb szakaszai a magyar mezőgazdaságban XIX-XX.században. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2: pp. 231-258. (2003)

103. Orosz István: Kossuth Lajos és az úrbéri kárpótlás a reformkorban. In: Ormos M (szerk.) Magyar Évszázadok: Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára . 359 p. Budapest: Osiris Kiadó, 2003. pp. 131-139. 

104. Orosz István: Deák Ferenc és a jobbágyfelszabadítás kiszélesítése. KISEBBSÉGKUTATÁS 12:(3) pp. 515-523. (2003)

105. Orosz István: A hajdúk autonómiája a 17. században. In: Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.) Autonóm közösségek a magyar történelemben: A Kiskun Múzeumban rendezett konferencia előadásai . 272 p. Kiskunfélegyháza: Kiskun Múzeum Baráti köre, 2003. pp. 91-101. ( Bibliotheca Cumanica; 4. )

106. Orosz István: A jobbágyfelszabadítás és végrehajtása. In: Czoch Gábor , Faragó Tamás , Kövér György , Pogány Ágnes , Szávai Ferenc , Varga Zsuzsanna (szerk.) Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény: XVIII-XX. század . 651 p. Budapest: Aula Kiadó, 2003. pp. 86-92.

107. Orosz István: A mezőgazdaság modernizálása. In: Czoch Gábor , Faragó Tamás , Kövér György , Pogány Ágnes , Szávai Ferenc , Varga Zsuzsanna (szerk.) Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény: XVIII-XX. század . 651 p. Budapest: Aula Kiadó, 2003. pp. 251-256. 

2002

108. Orosz István: Kossuth Lajos emlékezete. DEBRECENI SZEMLE 4: pp. 552-559. (2002)

109. Orosz István: Gazdálkodás és társadalom Szerencsen a 16-17. században. In: Frisnyák S , Gál A (szerk.) Szerencs és környéke. A Szerencsen 2001. május 25-26-án megtartott tudományos konferencia előadásai . 318 p. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, Nyíregyháza, 2002. pp. 93-98. 

110. Orosz István: A debreceni és sárospataki falukutatás. In: Pölöskei Ferenc (szerk.) A falukutatás fénykora 1930-1937 . 282 p. Budapest: Országos Pedagógiai Intézet, 2002. pp. 137-144.

111. Orosz István: Adatok Nagyvárad szőlőtermeléséhez a 17. században és a 18. század első felében. ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE SERIES HISTORICA L: pp. 137-144. (2002)

112. Orosz István: A királyi kisebb haszonvételek ügye 1848-49-ben. In: Kujbusné Mecsei É (szerk.) Thesaurus Solemnis: Barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt . Debrecen; Nyíregyháza: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár ; Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 2002. pp. 281-288.

113. Orosz István: Ansi Halmesvirta : Finnország története. DEBRECENI SZEMLE 1: pp. 44-46. (2002)

114. Orosz István: Die Anfänge der Modernisierung in der ungarischen Landwirtschaft in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Barta János (főszerk) , Papp Klára (főszerk) , Bárány Attila , Györkös Attila (szerk.) The First Millennium of Hungary in Europe . 582 p. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2002. pp. 461-471. 

115. Orosz István: Az örökös röghözkötéstől az örökös megváltásig. In: Bende L , Lőrinczy G (szerk.) Jobbágyok, zsellérek, parasztok: Tudományos ülésszak Ópusztaszeren. Ópusztaszer: Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark - Móra Ferenc Múzeum, 2002. pp. 7-16.

116. Orosz István: Megjegyzések a Kossuth historiográfiához. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO HISTORIAE XXVII: pp. 9-17. (2002)

117. Orosz István: A mezővárosi fejlődés történeti szakaszai Magyarországon. ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT február: pp. 5-16. (2002)

2001

118. Angi J , Barta J , Bárány A , Orosz I , Papp I , Pósán L: Európa az érett és a kései középkorban (11-15. század) Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2001. 413 p. 

119. Orosz István: A korai orosz parasztság jellegének kérdéséhez (11-15. század) ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE SERIES HISTORICA LIII: pp. 11-20. (2001)

120. Orosz István: Urbán Aladár: Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1-2: pp. 294-296. (2001)

121. Orosz István: A függetlenségi Nyilatkozat születéséről 150 év távlatából. In: Mezey Barna , Vörös Imre (felelős szerk.) (szerk.) A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma: Jogtörténészek 1848-ról . 351 p. Budapest: Logod Bt., 2001. pp. 271-278. ( Bibliotheca iuridica. Miscellanea, ISSN 1587-5172; 2. ) 

2000

122. Orosz István: Széchenyi és kortársai. Debrecen: Debrecen University Press, 2000. 197 p. 

123. Orosz István: Árucsere és borkivitel Tokaj-Hegyalja mezővárosaiban. In: Gergely Jenő , Csapó Csaba , Dobszay Tamás , Zeidler Miklós (szerk.) A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század: Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére . 674 p. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2000. pp. 395-402.

124. Orosz István: Sárospatak társadalma a XVII-XVIII. század fordulóján. In: Tamás E (szerk.) Hegyaljai felkelés 1697: Tanulmányok a felkelés 300. évfordulójára . Sárospatak: Rákóczi Múzeum, 2000. pp. 91-100. ( A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei )

125. Orosz István: Jobbágytörvények az 1848-49. évi országgyűléseken. In: Angi János , Barta János (szerk.) Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára . 563 p. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2000. pp. 149-156. 

126. Orosz István: Die Entwicklung der Marktflecken im 14-15 Jahrhundert in der Obertheissgegend. In: Münch E , Schattkowsky R (szerk.) Festschrift für Gerhard Heitz zum 75 Geburtstag . Rostock: Neuer Hochschulschriftenverlag, 2000. pp. 437-449. ( Studien zur ostelbischen Gesellschaftsgeschichte, Bd.1 ) 

1999

127. Angi J , Bárány A , Orosz I , Papp I , Pósán L: Orosz István (szerk.) Európa a korai középkorban : 3-11. század. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 1999. 320 p. 

128. Orosz István: Szabó István és Debrecen. DEBRECENI SZEMLE 1: pp. 104-108. (1999)

129. Orosz István: Sárospataki városkép a 18. században és a 19. század elején. In: Kovács Ágnes (szerk.) Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára. 288 p. Debrecen: KLTE Történeti Intézet, 1999. pp. 165-176. 

130. Orosz István: Egy centenáriumi kötet kálváriája. In: Szabó I (szerk.) A szabadságharc fővárosa Debrecen 1849. január-május . Debrecen: Debrecen University Press, 1999. pp. 597-607.

131. Orosz István: Mezővárosi önkormányzat Sárospatakon 1711-1835 között. In: Kiss A , Kovács Kiss Gy , Pozsony F (szerk.) Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára . 680 p. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1999. pp. 371-390.

132. Orosz István: A Függetlenségi Nyilatkozat születéséről 150 év távlatából. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 11: pp. 489-492. (1999)

1998

133. Orosz István: A jobbágyfelszabadítás: RUBICON 92:(2) pp. 20-24. (1998)

134. Orosz István: A nemzeti emlékezetről az Ady Akadémia ürügyén. DEBRECENI SZEMLE 4: pp. 670-672. (1998)

135. Orosz István: A bortermelés társadalomformáló hatása: Tokaj-Hegyalja fénykora. HISTÓRIA 5-6: pp. 27-29. (1998)

136. Orosz István: A jobbágyfelszabadítás végrehajtásának szabályozása. In: Szabad György (szerk.) A magyar országgyűlés 1848/49-ben. 374 p. Budapest: KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda, 1998. pp. 185-222.

137. Orosz István: Peasant Emancipation and After-effects. In: Gunst P (szerk.) Hungarian Agrarian Society from the Emancipation of Serf (1848) to the Re-privatization Land (1998) . New York: Columbia University Press, 1998. pp. 53-97. ( East European Monographs; DXXX. )

138. Orosz István: A legelő kérdése 1848-49-ben. In: Takács P (szerk.) A szabadság Debrecenbe költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez . Debrecen: Erdély-történeti Alapítvány, 1998. pp. 45-60.

139. Orosz István:  A szőlődézsma megszüntetése 1848-ban és 1868-ban. In: Rácz I , Kovács Á (szerk.) Szabó István Emlékkönyv . 492 p. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998. pp. 310-328. 

1997

140. Angi János , Bárány Attila Pál , Orosz István , Papp Imre , Pósán László: Európa a korai középkorban: 3-11. század. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 1997. 425 p.

141. Orosz István: A magyar nemzettudat történeti szakaszai. DEBRECENI SZEMLE 1: pp. 98-108. (1997)

142. Orosz István: Földbirtoklás, mezőgazdasági termelés és agrártársadalom Debrecenben 1850-1918 között. In: Barta János , Gunst P (szerk.) Debrecen története 3. (1849-1919). Debrecen: Csokonai Kiadó, 1997. pp. 77-232. 

143. Orosz István: A hagyományos elemek továbbélése Debrecen gazdaságában és társadalmában a 19. század második felében. In: Németh Zs , Sasfi Cs (szerk.) Kőfallal, sárpalánkkal... Várostörténeti tanulmányok: a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 1993. évi debreceni konferenciájának előadásai . 205 p. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1997. pp. 80-88. ( Rendi társadalom - polgári társadalom; 7. )

144. Orosz István: A borok királya. A bortermelés szerepe és társadalomformáló hatása Tokaj-Hegyalján a 18. században. In: Benyák Zoltán (szerk.) Borok és korok: Bepillantás a bor kultúrtörténetébe . 349 p. Budapest: Hermész Kör, 1997. pp. 177-182.

1996

145. Orosz István: Nemzetiség és gazdaság Bihar megyében a XVIII-XIX. században. In: Matolcsy L (szerk.) Bihari Diéta I. . Berettyóújfalu: Bihari Múzeum, 1996. pp. 30-36. ( Bihari Dolgozatok )

146. Orosz István: Zárszó a bihari diétán. In: Matolcsy L (szerk.) Bihari Diéta I. . Berettyóújfalu: Bihari Múzeum, 1996. p. 92. ( Bihari Dolgozatok )

147. Orosz István: A magyar köz- és felsőoktatás közvetlen és távlati fejlesztési programja, a kollégiumok speciális feladatai. In: Tóth F (szerk.) Tehetséggondozás a kollégiumokban: regionális tanácskozás Debrecen . Debrecen: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 1996. pp. 7-19.

148. Orosz István: Magyarország mezőgazdasága a feudalizmus alkonyán. In: Romány P , Orosz I , Für L (szerk.) Magyarország agrártörténete I-II. . 806 p. Budapest: Mezőgazda Kiadó, 1996. pp. 81-131.

1995

149. Bencsik J , Orosz I (szerk.): Tokaj Várostörténeti tanulmányok. Tokaj: Tokaj Önkormányzat, 1995.

150. Orosz István: Az úrbéri viszonyok. RUBICON 1-2: pp. 30-31. (1995)

151. Orosz István: A hagyományos elemek továbbélése Debrecen gazdaságában és társadalmában a XIX. század második felében. DEBRECENI SZEMLE 1: p. 68. (1995)

152. Orosz István: Iskola és nemzetiség. DEBRECENI SZEMLE 4: pp. 530-534. (1995)

153. Orosz István: Hagyományok és megújulás. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1995. 295 p.

154. Orosz István: Uradalmi és paraszti gazdálkodás Tokajban a 16-17. században.In: Bencsik J., stb 
Bencsik J , Orosz I (szerk.) Tokaj Várostörténeti tanulmányok . Tokaj: Tokaj Önkormányzat, 1995. pp. 87-109. 1.

155. Orosz István: Társadalmi tagozódás és társadalmi változások Tokajban a 16-17. században. In: Bencsik J , Orosz I (szerk.) Tokaj Várostörténeti tanulmányok . Tokaj: Tokaj Önkormányzat, 1995. pp. 89-115. 1.

156. Orosz István: A jobbágyfelszabadítás és végrehajtása. In: Gunst P (szerk.) A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig . Budapest: Napvilág Kiadó, 1995. pp. 55-136.

157. Orosz István: In memoriam Irinyi Károly: A KLTE Évkönyve az 1985-90 közötti öt tanévről. KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE *: pp. 302-305. (1995)

158. Orosz István , Barta János , Papp István: Telepítési mozgalmak és a mezőgazdaság átalakulása Magyarországon a XVIII. században. VILÁGTÖRTÉNET ősz-tél: pp. 40-42. (1995)

1994

159. Orosz István: Kossuth az érdekegyesítésről. DEBRECENI SZEMLE 2: pp. 223-225. (1994)

160. Orosz István: Az Ady Endre Akadémia V. évfolyamának megnyitója. DEBRECENI SZEMLE 4: pp. 562-564. (1994)

161. Orosz István , Pölöskei Ferenc , Dobszay Tamás (szerk.) Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században Magyarországon: Tanulmányok Szabad György 70. születésnapjára. Budapest: Korona Kiadó, 1994. 380 p.

162. Orosz István: Az úrbéres föld tulajdonjogi helyzete Kossuth nézeteiben. In: Orosz I , Pölöskei F , Dobszay T (szerk.) Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században Magyarországon: Tanulmányok Szabad György 70. születésnapjára . 380 p. Budapest: Korona Kiadó, 1994. pp. 215-224.

163. Orosz István: Megkésett forradalom. In: Éri István (szerk.) Boldog békeidők: a TV Magiszter előadássorozata . 122 p. Budapest: TKM Egyesület, 1994. pp. 61-67. ( Tájak-korok-múzeumok kislexikon )

164. Orosz István: Kossuth az érdekegyesítésről. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 219.: pp. 23-29. (1994)

165. Orosz István: A dinnyés kertekről. In: Novák L (szerk.) Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére I. . 632 p. Szentendre: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1994. pp. 407-413. ( Studia Comitatensia; 23.. ) 

166. Orosz István: A tartásmód átalakításának kérdései a magyarországi állattenyésztésben a XIX. század első felében. In: Kulcsár Á , Szulovszky J (szerk.) Korok, régiók, társadalmak: Tanulmányok Gyimesi Sándor 60. születésnapjára . 340 p. Budapest: Plusz Könyvek, 1994. pp. 167-177. 

167. Orosz István: Gyimesi Sándor köszöntése: Begrüssung von Sándor Gyimesi. In: Kulcsár Á , Szulovszky J (szerk.) Korok, régiók, társadalmak: Tanulmányok Gyimesi Sándor 60. születésnapjára . 340 p. Budapest: Plusz Könyvek, 1994. pp. 7-14.

168. Orosz István: Az alföldi agrárfejlődés történeti útja. In: Timár J (szerk.) Az "alföldi út" kérdőjelei: Alföld-kongresszus, 1993 . 320 p. Békéscsaba: MTA Regionális Kutatások Központja, 1994. pp. 28-33. 

1993

169. Orosz István: Tradíciók szorításában.RUBICON 8-9: pp. 31-34. (1993)

170. Orosz István: Elita proprietalirol funciarii in Debretinul veacului XIX. ANUARUL INSTITUTULUI DE ISTORIE CLUJ-NAPOCA XXXII.: pp. 93-97. (1993)

171. Orosz István: Bencsik János 60 éves. In: Bencsik János, Viga Gyula (szerk.) Paraszti és mezővárosi kultúra a XVIII-XX. században: Válogatott tanulmányok a szerző 60. születésnapjára. 366 p. Miskolc: Herman Ottó Múzeum, 1993. pp. 7-8.

172. Orosz István: Agrárkrízis Magyarországon és Nyugat-Európában a 19. század 20-as éveiben. In: Glatz Ferenc (szerk.) Szomszédaink között Kelet-Európában: emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára . 470 p. Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1993. pp. 197-208.

1992

173. Orosz István: Az úrbéri viszonyok felszámolásáról. RUBICON 2: pp. 6-7. (1992)

174. Orosz István: Mátészalka újkori története a jobbágyfelszabadításig. In: Újváry Zoltán (szerk.) Mátészalka története . Debrecen: Ethnica Kiadó, 1992. pp. 143-180.

175. Orosz István: Európa története. In: Gunst P (szerk.) Európa története . Debrecen: Csokonai Kiadó, 1992. pp. 21-50.

176. Orosz István: Irinyi Károly, a tanár és történetíró. In: Rácz I (szerk.)Politikai gondolkodás- műveltségi áramlatok. Tanulmányok Irinyi Károly professzor születésének 60. évfordulója tiszteletére . Debrecen: KLTE, 1992. pp. 11-15.

177. Orosz István: Az Alföld mezőgazdasága és a Tisza-szabályozás. In: Fejér L , Kaján I (szerk.) Mérlegen a Tisza - szabályozás egy XIX. századi mérnöki természetátalakító munka- mai szemmel: előadások és vita a Budapesti Műszaki Egyetemen Budapest 1992. március-május . 132 p. Budapest: Magyar Hidrológiai Társaság - Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1992. pp. 25-31. 

178. Orosz István: A belső legelő használata Debrecenben a XVIII-XIX. században. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE XIX.: pp. 75-85. (1992)

179. Orosz István: Nemesek és jobbágyok Bodrogkeresztúr társadalmában a 17-18. században. TOKAJ ÉS HEGYALJA VII.: pp. 61-67. (1992)

180. Orosz István: Két mádi adoma. In: Novák László , Szabó László (szerk.) Hatvan év emlékei . 107 p. Szolnok: Damjanich János Múzeum, 1992. pp. 105-116. 

181. Orosz István: A nemzeti kérdésről. SZOCIÁLDEMOKRATA ALTERNATÍVA 8: p. 31. (1992)

1991

182. Orosz István: Széchenyi István a jobbágyrendszer megszüntetéséről. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 1-2: pp. 18-22. (1991)

183. Orosz István: Széchenyi István a jobbágyrendszer megszüntetéséről. In: Horváth Pál (szerk.) Emlékkönyv Széchenyi István születésének a 200 éves évfordulója alkalmából: [történész, jogtörténész konferencia gróf Széchenyi István születése évfordulójának alkalmából a Széchenyi Társaság ... rendezésében] . 149 p. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1991. pp. 23-32. 

184. Orosz István: István Széchenyi pri la nuligo de la servutula sistemo. DEBRECENA BULTENO: A MAGYAR ESZPERANTÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 64: pp. 12-15. (1991)

185. Orosz István: István Széchenyi pri la nuligo de la servutula sistemo (fina parto). DEBRECENA BULTENO: A MAGYAR ESZPERANTÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 65: pp. 8-10. (1991)

1990

186. Orosz István: Tokaj-Hegyalja hanyatlásának okai a múlt században. In: Kemény B (szerk.) Tokaj-Hegyaljai Kalendárium . Miskolc: BAZ Megyei Közművelődési Módszertani Központ, 1990. pp. 96-106.

187. Orosz István: A történelemoktatás időszerű kérdéseiről. BARANYAI PEDAGÓGIAI KÖRKÉP 2.: pp. 11-21. (1990)

188. Orosz István: A földtulajdon szerepe Debrecen vagyonos polgárai között a 19. század középső harmadában. In: Szabad György (szerk.) A polgárosodás útján. Tanulmányok Magyarország társadalménak átrétegződéséről a polgári átalakulás korában . 501 p. Budapest: Tankönyvkiadó, 1990. pp. 25-56.

189. Orosz István: Helytörténet és gazdaságtörténet. ALFÖLDI TÁRSADALOM 1: pp. 27-41. (1990)

190. Orosz István: Die Anfange des Zerfalls der traditionellen Landwirtschaft in Mittel-und Osteuropa. In: Glatz F (szerk.) Modern age - modern historian. In memoriam György Ránki 1930-1988 . Budapest: HAS Insitute of History, 1990. pp. 135-150.

191. Orosz István: Die Produktionsmethoden der Bauern in den Marktflecken der grossen Ungarischen Tiefebene im 18. Jahrhundert und in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts. In: Glatz F (szerk.) Environment and society in Hungary . 294 p. Budapest: HAS Insitute of History, 1990. pp. 167-184. ( Etudes historiques hongroises 1990 : Publiées à l'occasion du XVIIe Congrès international des sciences historiques par le Comité national des historiens hongroise; 3. )

192. Orosz István: Előszó az 1990. évi kiadáshoz. In: Szabó I (szerk.) A magyarság életrajza I-III. . Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990. p. 7.

1989

193. Orosz István: A mezőgazdaság modernizálása. MAGYAR TUDOMÁNY 10-11: pp. 821-831. (1989)

194. Orosz István: A falusi társadalom kutatásának forrásai a dualizmus korában. In: Erdman Gyula (szerk.) Rendi társadalom – polgári társadalom, 2: Kutatás – módszertan . 485 p. 
Gyula: Békés Megyei Levéltár, 1989. pp. 356-370.

195. Orosz István: Hagyományos és modern elemek a magyarországi szőlőtermesztésben a XIX. század első felében. In: Rácz I (szerk.) Parasztság és magyarság: Tanulmányok Szabó István történetíró születésének 90. évfordulója tiszteletére . 149 p. Debrecen: KLTE, 1989. pp. 46-54. 

1988

196. Orosz István: Szerkezeti változások a XIX. századi magyar mezőgazdaságban. Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1988. ( Előadások a Történettudományi Intézetben, 10 )

197. Orosz István: Eredmények és feladatok Erdély ókori és középkori történetének kutatásában. In: Rácz István (szerk.). Tanulmányok Erdély történetéről.Szakmai konferencia Debrecenben, 1987. október 9-10. . 312 p. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1988. pp. 54-59.

198. Orosz István: Die agrarhistorische Schule in Debrecen. In: * (szerk.) Beitrage zur ungarischen und deutschen Agrargeschichtsschreibung Kolloquium am 16.11.1987 in Rostock. Rostock: Wilhelm-Pieck Universitat, 1988. pp. 25-28. ( Probleme der Agrargeschichte des Feudalismus und Kapitalismus XVIII. )

1987

199. Orosz István: Civisgazdálkodás-civismentalitás. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 4: pp. 62-67. (1987)

1986

200. Orosz István: Az alföldi mezővárosi parasztság termelési eljárásai a 18. században és a 19. század első felében.é In: Novák L , Selmeczi L (szerk.) Falvak, mezővárosok az Alföldön: [Villages, country towns in the Great Hungarian Plain = Dörfer, Marktflecken auf der Grossen Ungarischen Tiefebene] . 878 p. Nagykőrös: Arany János Múzeum, 1986. pp. 403-428. ( Az Arany János Múzeum Közleményei; IV. ) 

201. Orosz István: Táncsics Mihály állásfoglalásai a jobbágykérdésben. In: Simonné Tiegelmann Ilona (szerk.) Táncsics Mihály . Tata: Komárom Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1986. pp. 28-39. ( Tudományos füzetek; 1. )

1985

202. Orosz István: A debreceni agrártörténeti iskola. DEBRECENI SZEMLE 2: pp. 53-65. (1985)

203. Orosz István: A mezővárosok észak-magyarországi típusai. In: Petercsák T (szerk.) Mezővárosi kultúra Heves megyében . Budapest; Eger: TIT Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 1985. pp. 5-14. ( Néprajzi Tájkonferenciák Heves megyében; 3. )

204. Orosz István: Néprajz és történettudomány. In: Barabás J (szerk.) Tanulmányok az anyagi kultúra köréből . Budapest: ELTE, 1985. pp. 10-23. ( Dissertationes Ethnographicae, 5 )

205. Orosz István: Péter Katalin : Esterházy Miklós. MAGYAR NEMZET dec.12.: p. *. (1985)

206. Orosz István: A várossá válás első szakasza Debrecenben.Módy György : A Szent András templom és a Verestorony kutatása 1980-ban.Debrecen 1290-1330 között. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 12: pp. 86-88. (1985)

207. Orosz István: A szőlőföld igézetében.Masits László : Szülőföldünk a Tiszántúl. HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ *: p. *. (1985)

1984

208. Orosz István: Településrend és a kertek típusai Tokaj-Hegyalja mezővárosaiban a XVII-XVIII. században. ETHNOGRAPHIA 4: pp. 536-556. (1984

209. Orosz István: A közös múltnak egymás megértésére kell ösztönözni. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 3: pp. 69-76. (1984)

210. Orosz István: Szatmári népélet a XIX. században. In: Újváry Z (szerk.) Tanulmányok Szatmár néprajzához . 258 p. Debrecen: KLTE, 1984. pp. 145-149.

211. Orosz István: Györffy István emlékezete. KLTE TÖRTÉNELMI INTÉZET ÉVKÖNYVE 1983-84: pp. 50-52. (1984)

1983

212. Orosz István: A Sárrét-kutatás mai állása. MÚZEUMI KURIR 43: pp. 14-19. (1983)

213. Orosz István: Kisszántói Pethe Ferenc és a magyar mezőgazdaság a XIX. század első harmadában. In: Hársfalvi P (szerk.) Kisszántói Pethe Ferenc élete és munkássága 1763-1832 . 79 p. Nyíregyháza: Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1983. pp. 37-55.

214. Orosz István: Mezővárosi fejlődés Északkelet Tiszántúlon a késői feudalizmus korában. In: Ács Z (szerk.) Tanulmányok Kisvárda történetéből . Kisvárda: Kisvárdai Járási Tanács, 1983. pp. 30-36. ( A Kisvárdai Vármúzeum kiadványai )

215. Orosz István: Az oktatás és nevelés integrációja a felsőoktatásban. In: Havas László (szerk.) Integráció a felsőfokú képzésben és nevelésben . Debrecen: DAB Neveléstudományi Munkabizottsága, 1983. pp. 16-34. ( Debreceni pedagógiai füzetek; 4. )

216. Orosz István: Kovács Kálmán emlékére. STUDIA LITTERARIA XXI.: pp. 11-13. (1983)

217. Orosz István: A történetíró Szabó Dezső életútja. KLTE TÖRTÉNELMI INTÉZET ÉVKÖNYVE 1982-83: pp. 55-61. (1983)

218. Orosz István: Die staatlichen Steueraufnahmen in 17-18. Jahrhundert als agrarhistorische Quellen. Rostock: Wilhelm-Pieck Universitat, 1983. ( Probleme der Agrargeschichte des Feudalismus und Kapitalismus, XV. )

1982

219. Orosz István: A tanyák kialakulása a Hajdúságban. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE IX.: pp. 27-41. (1982)

220. Orosz István: In memoriam Julow Viktor. STUDIA LITTERARIA XX: pp. 11-13. (1982)

1981

221. Orosz István: Szintézis a magyarországi feudalizmus válságáról: Magyarország története 1790-1848. NÉPSZABADSÁG 227: p. 18. (1981)

222. Orosz István: Berettyóújfalu agrárviszonyai a XVII-XIX. században. In: Varga Gy (szerk.) Berettyóújfalu története . 684 p. Berettyóújfalu: Városi Tanács V.B., 1981. pp. 228-298.

223. Orosz István: A 17-19. századi állami adóösszeírások, mint agrártörténeti források. In: Orosz I (szerk.) Egyetemes Történeti Tanulmányok XV. . Debrecen: KLTE Történeti Intézet, 1981. pp. 31-39. ( Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae Series historica, XXXIII. )

224. Orosz István (szerk.) Egyetemes Történeti Tanulmányok XV. Debrecen: KLTE Történeti Intézet, 1981. ( Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae Series historica, XXXIII. )

1980

225. Orosz István: Helytörténetírás, műemlékvédelem, néprajzi múzeológia. MÚZEUMI KURIR 34: pp. 27-33. (1980)

226. Orosz István: Debrecen egy évszázada ( 1776-1876 ): Időszaki kiállítás a Déry Múzeumban. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 4: pp. 84-85. (1980)

227. Orosz István: A rideg tanya. In: Pölöskei F , Szabad Gy (szerk.) A magyar tanyarendszer múltja . 449 p. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980. pp. 170-215. 

228. Orosz István: Parasztsors a XVII-XVIII. század fordulóján Magyarországon. In: Benda K (szerk.) Európa és a Rákóczi - szabadságharc . 319 p. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980. pp. 158-162.

229. Orosz István: Forschungsgebiete und Aufgaben in der Agrargeschichtschreibungin Ungarn. JAHRBUCH FÜR WIRTSCHAFTSGESCHICHTE 4: pp. 147-157. (1980)

1979

230. Barta János , Orosz István: Albrecht Thaer hatása a magyarországi agrártudományra. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 3-4: pp. 365-377. (1979)

231. Orosz István: Beszélgetés a Találkozás Bereggel c. kiadványról. SZABOLCS-SZATMÁRI SZEMLE 2: pp. 147-148. (1979)

232. Orosz István: Széchenyi telekdíj-terve és Kossuth. MAGYAR TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XI: pp. 5-18. (1979)

233. Orosz István: Magyarország mezőgazdasága a dualizmus első évtizedeiben 1867-1890. In: Kovács Endre , Katus László (szerk.) Magyarország története 1848-1890 . 768 p.  Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979. pp. 1039-1117. 6/1., Magyarország története tíz kötetben

234. Orosz István: A mezőgazdaság tőkés átalakulása Debrecenben és a magyarországi tőkés agrárfejlődés. In: [kiadja a Debrecen városi Tanács] (szerk.) Várostörténeti konferencia . Debrecen: Debrecen Városi Tanács, 1979. pp. 95-110.

235. Orosz István: Tanúvallomások Nyíregyháza és Hajdúdorog 18. századi határperében. In: Gyarmathy Zsigmond (szerk.) Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás I-II.: Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár kiadványai . Nyíregyháza: Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács, 1979. pp. 323-350.

236. Orosz István , Barta János: Die Entwicklung der Agrarwissenschaften und der landwirtschaftlichen Fachbildung in Ungarn im 19. Jahrhundert. In: Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR (szerk.) Albrecht-Daniel-Thaer-Tagung : Vorträge einer wissenschaftlichen Tagung ... vom 26. bis 28. Oktober 1978 in Berlin aus Anlass des 150. Todestages von Albrect Daniel Thaer . Berlin: Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR,1979. pp. 71-78. ( Tagungsbericht - Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR ; Nr. 173, Bd.1-5 )

1978

237. Orosz István: A történetíró munkássága: 80 éve született Szabó István. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 7: pp. 50-56. (1978)

238. Orosz István , Barta János: Der Einfluss der Lehren Albrecht Daniel Thaers auf die ungarische landwirtschaftliche Literatur. WISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT DER HUMBOLDT - UNIVERZITÄT ZU BERLIN. MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE REIHE Mat. Nat. R. XXVII: pp. 19-25. (1978)

239. Orosz István: Györffy György : István király és műve. HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ aug.20.: p. *. (1978)

240. Orosz István (szerk.) Egyetemes Történeti Tanulmányok XII. Debrecen: KLTE Történeti Intézet, 1978. ( Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae Series historica; XXVII.. )

241. Orosz István: Albrecht Thaer és a racionális mezőgazdaság. In: Orosz I (szerk.) Egyetemes Történeti Tanulmányok XII. . Debrecen: KLTE Történeti Intézet, 1978. pp. 139-155. ( Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae Series historica; XXVII.. )

1977

242. Orosz István: A polgári földtulajdon megteremtése. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 9: pp. 8-13. (1977)

243. Orosz István , Tokody Gy (szerk.) Egyetemes Történeti Tanulmányok XI. Debrecen: KLTE Történeti Intézet, 1977. ( Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae Series historica, XXV. )

244. Orosz István: Jobbágyköltözés és köznemesség Kelet-Európában a XV-XVI. században. In: Orosz I , Tokody Gy (szerk.) Egyetemes Történeti Tanulmányok XI. . Debrecen: KLTE Történeti Intézet, 1977. pp. 3-8. ( Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae Series historica, XXV. )

1976

245. Orosz István: Az örökváltság eszméje és gyakorlata. In: Hársfalvi P , Mann M (szerk.) Tanulmányok Nyíregyháza újabbkori történetéből . Nyíregyháza: Szabolcs Megyei Lapkiadó, 1976. pp. 18-27.

246. Orosz István: Adatok a pusztabérlők szállásaihoz a XVIII. század elején Kelet-Tiszántúlon: Hozzászólás Balogh István : Tugurium-szállás-tanya. Adatok a magyar tanyatelepülés előtörténetéhez c. tanulmányához. ETHNOGRAPHIA 1-2: pp. 45-50. (1976)

247. Orosz István: Freizügigkeit und gemeinadel in Osteuropa im 15-16. Jahrhundert. In: Kálmán B (szerk.) Ostmitteleuropaische Bauernbewegungen . Budapest: nn&, 1976. pp. 375-379.

248. Orosz István: Szőlőtermelés a Hajdúkerület városaiban a XVIII-XIX. században. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE III: pp. 57-74. (1976)

249. Orosz István: Szabó István : Jobbágyok - parasztok. HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ okt.20.: p. *. (1976)

250. Orosz István: Mironov BM : A gabonaárak alakulása Oroszországban az 1801-1914-es években. SZÁZADOK 2: pp. 391-392. (1976)

251. Orosz István: Hajdúföld és jobbágybirtok Szoboszlón a XVII. században. DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE *: pp. 291-301. (1976)

1975

252. Orosz István: Földesúri támadások a hegyaljai mezővárosok ellen a XVIII. század második felében. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1-2: pp. 25-42. (1975)

253. Orosz István: Tudományos igénnyel a közművelődési célok megvalósításáért: A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Évkönyvének első kötetéből. HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ szept 23: p. 12. (1975)

254. Orosz István: A hajdúvárosok agrártörténetének levéltári forrásai a 18-19. században. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE II: pp. 149-165. (1975)

255. Orosz István: Gunst Péter : A mezőgazdasági termelés története Magyarországon 1920-1938. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1-2: pp. 238-242. (1975)

256. Orosz István: Anfimov AM, Makarov IF : Új adatok a földbirtoklásról az európai Oroszországban a Nagy Októberi Szocialista Forradalom előtt. SZÁZADOK 2: pp. 473-474. (1975)

257. Orosz István: Cserepnyin LV : A rendi képviseleti monarchia alapjainak kérdéséről Oroszországban a XVI. Században. SZÁZADOK 5-6: pp. 1157-1158. (1975)

258. Orosz István: Spira György: A negyvennyolcas nemzedék nyomában. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 3-4: pp. 536-539. (1975)

259. Orosz István: Szőlőskerti építmények Hajdúböszörményben 1821-ben. HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 4: pp. 27-31. (1974)

260. Orosz István: A hajdú városok gazdálkodásának és társadalmi szerkezetének 18-19. századi történetéhez. In: Hofer T , Kisbán E , Kaposvári Gy (szerk.) Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. században, Faluk, mezővárosok, tanyák I-III . Konferencia helye, ideje: , 1974.09 Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, 1974. pp. 24-44.

261. Orosz István: A földművelés rendszerének változásai a bihari Sárréten 1728-1828. LADÁNYI HÍRADÓ *: pp. 58-68. (1974)

262. Orosz István: Agrár-szakirodalon és paraszti kultúra. MTA II. TÁRSADALMI TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 23:(2) pp. 324-328. (1974)

263. Orosz István: Balogh István : A parasztság művelődése a két világháború között. MAGYAR HÍRLAP márc 23: p. *. (1974)

264. Orosz István: Kozlovszkij PG : A termelőerők fejlődése a mágnás birtokon Nyugat- és Közép-Belorussziában a XVIII. század második felében. SZÁZADOK 3: pp. 751-753. (1974)

265. Orosz István: Kovalcsenko ID : A mezőgazdasági piac és az agrárrendszer jellege az európai Oroszországban a XIX. század végén és a XX. század elején. SZÁZADOK 4: pp. 1006-1008. (1974)

266. Orosz István: Pohilevics DL : A parasztok joga a földre és a költözésre a XV-XVI. században Belorussziában, Litvániában és Ukrajnában. SZÁZADOK 5-6: pp. 1290-1291. (1974)

1973

267. Orosz István: Ismeretlen iratok Hajdúböszörmény 17. századi történetéből. MÚZEUMI KURIR 11: pp. 6-11. (1973)

268. Orosz István: Mezőgazdasági termelés és agrártársadalom. In: Rácz I (szerk.) Hajdúnánás története . Hajdúnánás: Városi Tanács V.B., 1973. pp. 82-209.

269. Orosz István: A hajdúböszörményi mezőgazdasági termelés és agrártársadalom fejlődése 1784-1889. In: Szendrey I (szerk.) Hajdúböszörmény története . Debrecen: Városi Tanács V.B., 1973. pp. 343-390.

270. Orosz István: L extension de la culture rotation libre dans le Nord-Est de la Hongrie a la fin du XIX. siecle. In: Wellmann I (szerk.)A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1971-73. Budapest: Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 1973. pp. 407-417.

271. Orosz István: A szabad gazdálkodás elterjedése Északkelet Magyarországon a 19. század végén. DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1971: pp. 173-181. (1973)

1972

272. Orosz István: Sevelenko AJ : A feudalizmus genezisének tipológiájához. SZÁZADOK 3: pp. 754-757. (1972)

273. Orosz István: Volkov MJ : Az eredeti tőkefelhalmozás első szakaszának sajátosságairól Oroszországban. SZÁZADOK 1: pp. 228-231. (1972)

274. Orosz István: Mironov BM : Árforradalom Oroszországban a XVIII. században. SZÁZADOK 4-5: pp. 1194-1197. (1972) 

275. Orosz István: Kabuzan VM, Troickij SM : Változások a nemesség számában százalékos arányában és eloszlásában Oroszországban 1782-1858. SZÁZADOK 4-5: pp. 1198-1199. (1972)

276. Orosz István: Arbeitskraftenachfrage und -angebot in der ungarischen Landwirtschaft im letzen drittel des 19. Jahrhunderts. JAHRBUCH FÜR WIRTSCHAFTSGESCHICHTE III.: pp. 197-204. (1972)

277. Orosz István: Pándi Pál : Kísértetjárás Magyarországon. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 12: pp. 75-76. (1972)

1971

278. Orosz István: Debrecen és a magyar városfejlődés. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 12: pp. 49-57. (1971)

279. Orosz István: Sapiro AL : A feudális földtulajdon természetéről. SZÁZADOK 3-4: pp. 826-828. (1971)

280. Orosz István: Die landwirtschaftliche Produktion in Ungarn 1790-1849. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE Suppl: pp. 1-25. (1971)

281. Orosz István: Systemy rolnicze w gospodarstwach chlopskich na Wegrzech w pierszej polowie XIX. wieku. ROCZNIK LUBELSKI XIV.: pp. 145-155. (1971)

282. Orosz István: Bodennutzungssysteme in West- Transdanubien in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts. In: Szabadfalvi J , Ujváry Z (szerk.) Studia Ethnographica et Folkloristica in honorem Béla Gunda . Debrecen: KLTE, 1971. pp. 271-285.

283. Sz Jónás Ilona , Niederhauser Emil , Orosz stvánI: Európa és Közel-Kelet IV-XV. század: Egyetemes Történeti Szöveggyűjtemény. Középkor. Budapest: Tankönyvkiadó, 1971.

1970

284. Orosz István: Széchenyi István és a reformkori mezőgazdaság átalakulása.ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE SERIES HISTORICA X.: pp. 5-26. (1970)

 

285. Orosz István: Cservenyák László : Nyíregyháza örökváltsága. SZABOLCS-SZATMÁRI SZEMLE 3: pp. 127-129. (1970)

1969

286. Orosz István: Osznovnüje problemü razvityija szelszkogo hozjajszva v. Evrope 1789-1848. In: Orosz I (szerk.) Egyetemes történeti tanulmányok . Debrecen: KLTE Történeti Intézet, 1969. pp. 37-67. ( Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae Series historica, IX. ) 3. kötet.

287. Orosz I (szerk.) Egyetemes történeti tanulmányok. Debrecen: KLTE Történeti Intézet, 1969. ( Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae Series historica, IX. )  3. kötet.

1967

288. Orosz István: Széchenyi és az örökváltság. ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE SERIES HISTORICA VI.: pp. 117-134. (1967)

289. Orosz István: Trócsányi Zsolt : Az Északi Partium 1820-ban. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 2: pp. 256-257. (1967)

1965

290. Orosz István: Differenciálódás és kisajátítás. In: Szabó I (szerk.) A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848-1914 . Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965. pp. 9-146.  ( A Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti Bizottságának kiadványai )

291. Orosz István: A földesúri borelővételi jog Tokaj- Hegyalján a XVI-XVII. században. ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE SERIES HISTORICA IV.: pp. 3-18. (1965)

1964

292. Orosz István: A parasztság rétegződésének vitás kérdései a legújabb szovjet történeti irodalomban. VILÁGTÖRTÉNET 2-3: pp. 53-75. (1964)

293. Orosz István: Barta István : Széchenyi válogatott írásai. SZÁZADOK 3: pp. 547-548. (1964)

1963

294. Orosz István: Mándok birtokviszonyainak változásai 1870-1909. ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE SERIES HISTORICA II: pp. 157-173. (1963)

1962

295. Orosz István: Széchenyi és a jobbágykérdés. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1-2: pp. 109-129. (1962)

296. Orosz István: Egy borsodi falu birtokviszonyai a jobbágyfelszabadítás után. KLTE TÖRTÉNELMI INTÉZET ÉVKÖNYVE I.: pp. 109-129. (1962)

1961

297. Orosz István: A parasztság történelmének problematikája Magyarországon a kapitalizmus korában: Hozzászólás Szabó István előadásához. SZÁZADOK 6: p. 859. (1961)

1960

298. Orosz István: A hegyaljai mezővárosok társadalma a XVII. században, különös tekintettel a szőlőbirtok hatásaira. In: Szabó I (szerk.) Agrártörténeti tanulmányok . Budapest: Akadémiai Kiadó, 1960. pp. 3-70.

 

Share