Kapcsolat | Naptár | Hasznos linkek

Dr. Papp Imre, egyetemi tanár, az MTA doktora

Szakmai Önéletrajz: 
Publikációs Lista: 

 

2014

1. Forisek Péter , Köpösdi Judit , Papp Imre: Interjú Papp Imrével, a francia história hazai nagykövetével. ÚJKOR.HU - A VELÜNK ÉLŐ TÖRTÉNELEM p. http://ujkor.hu/content/interju_papp_imre. (2014)

2. Papp Imre: Párizs élelmiszerfogyasztása és élelmiszerellátása a 18. század végén. In: Halmos Károly , Kiss Zsuzsanna , Klement Judit (szerk.) Piacok a társadalomban és a történelemben: A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2012. évi, debreceni konferenciájának kötete . 546 p. Budapest: Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, A Nyíregyházi Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kara, 2014. pp. 162-174. ( Rendi társadalom - polgári társadalom; 26. )

2013

3. Papp Imre: Párizs gabonafogyasztása a 19. század első felében (18. század vége - 1850-es évek). In: Kiss László (szerk.) Tanulmányok a 70 éves Kaló Ferenc tiszteletére: Szláv-orosz kapcsolatok a 19. század első felében . Konferencia helye, ideje: Eger , Magyarország Eger: EKF Líceum Kiadó, 2013. pp. 245-260. ( Acta Academiae Agriensis. Nova Series. Sectio Historiae (Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a történelemtudomány köréből; 40. )

4. Papp Imre: Borfogyasztás és bortermelés a 19. századi Franciaországban. In: Muskovics Andrea Anna (szerk.) Szőlő, bor, termelés, fogyasztás, társadalom : borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról . 606 p. Budapest: Agroinform; Magyar Bortörténeti Társaság, 2013. pp. 329-336.

2011

5. Papp Imre: Párizs gabonaellátása a 18. század második felében. VILÁGTÖRTÉNET 3-4: pp. 163-183. (2011)

6. Papp Imre: A nantes-i ediktum előtörténetéhez. In: Imre Mihály , Oláh Szabolcs , Fazakas Gergely Tamás , Száraz Orsolya (szerk.) Eruditio, virtus et constantia: Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére, 1–2 . Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. pp. 535-541.

7. Papp Imre: Agrárkonjunktúra III. Napóleon korában. In: Gecsényi L , Izsák L (szerk.) Magyar történettudomány az ezredfordulón: Glatz Ferenc 70. születésnapjára . 936 p.  Budapest: ELTE Eötvös Kiadó - MTA Társadalomkutató Központ, 2011. pp. 769-776.

2010

8. Papp Imre , Angi János , Pallai László (szerk.) Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, 2010. 417 p.

9. Papp Imre: Lavoisier Franciaország és Párizs élelmiszer fogyasztásáról. In: Háda Béla , Ligeti Dávid Ádám , Majoros István , Maruzsa Zoltán , Merényi Krisztina , Petneházi Margit (szerk.) Eszmék, forradalmak, háborúk: Vadász Sándor 80 éves . 573 p. Budapest: ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, 2010. pp. 459-471.

10. Papp Imre: Városfogalom és városi népesség Franciaországban a 18. század második felében. In: Valuch Tibor , Bódy Zsombor , Horváth Sándor (szerk.) Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. . 585 p.  Budapest: Argumentum Kiadó, 2010. pp. 461-470.

11. Papp Imre: Jean-Baptiste Moheau Franciaország népességviszonyairól. In: Papp Imre , Angi János , Pallai László (szerk.). Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára . 417 p. 
Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, 2010. pp. 185-194. 

12. Papp Imre: Louis Messance Franciaország vidéki és városi népességéről. In: Kovács Zoltán , Püski Levente (szerk.) Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára . 447 p. 
Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2010. pp. 233-242. 

13. Papp Imre: Párizs élelmiszerfogyasztása a 19. század első felében. In: Ferwagner Péter Ákos , Kalmár Zoltán (szerk.) Távolabbra tekintve: Tanulmányok J. Nagy László 65. születésnapjára. 335 p. Szeged: Universitas, 2010. pp. 21-31.

2009

14. Papp Imre: Az első francia gyarmatbirodalom. In: Poór János (szerk.) A kora újkor története . 494 p. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. pp. 403-425. 

15. Papp Imre: Oktatás és kutatás a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében. DEBRECENI SZEMLE 3-4: pp. 411-419. (2009)

16. Papp Imre: Katus László: Sokszólamú történelem. Válogatott tanulmányok és cikkek. Szerk.. Nagy Mariann-Vértesi Lázár. Pécs, PTE, BTK, Történelmi Tanszékcsoport, 2008. pp. 234-238. 
recenzió (2009)

17. Papp Imre: Abszolutizmus alulnézetből. Tartományi kormányzás Franciaországban a 18. században. In: Halmos K , Klement J , Pogány Á , Tomka B (szerk.) A felhalmozás míve: Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére . 601 p. Budapest: Századvég Kiadó, 2009. pp. 425-434.

18. Papp Imre: Chaptal mezőgazdaságitermék-számítása. In: J Nagy László , Varga Beáta , Ferwagner Péter Ákos (szerk.) Tanulmánykötet A. Sajti Enikő születésnapjára . 155 p.  Szeged: Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, 2009. pp. 25-34. 

19. Papp Imre: Arthur Young a francia mezőgazdaságról. In: Bessenyei József , Draskóczy István (szerk.) Pénztörténet, gazdaságtörténet: tanulmányok Buza János 70. születésnapjára . 394 p. Budapest; Miskolc: Mirio Kulturális Bt., 2009. pp. 263-273.

20. Papp Imre: A tokajihoz hasonlított borok Franciaországban a 19. században. In: Orosz István , Papp Klára (szerk.) Szőlőtermelés és borkereskedelem . 384 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2009. pp. 223-234. ( Speculum Historiae Debreceniense; 2. ) 

21. Papp Imre: A francia szőlő-és bortermelés szerkezeti változásai a 19. században. In: Orosz István , Papp Klára (szerk.) Szőlőtermelés és borkereskedelem . 384 p. 
Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2009. pp. 269-294. ( Speculum Historiae Debreceniense; 2. ) 

22. Papp Imre: A francia vallásháborúk és a nantes-i ediktum. In: Poór János (szerk.) A kora újkor története . 494 p. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. pp. 312-331. 

23. Papp Imre: Királyság és rendiség Franciaországban. In: Poór János (szerk.) A kora újkor története . 494 p. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. pp. 191-210.

2008

24. Papp Imre: Julian Swann: Burgundia rendi gyűlése. Tartományi kormányzás Franciaországban a felvilágosodás századában. pp. 70-75. recenzió (2008)

25. Papp Imre: Jean-Pierre Jessenne: Les campagnes françaises entre mythe et histoire XVIIIe-XXe siècle. Paris, 2006. pp. 329-332. recenzió (2008)

26. Papp Imre: A francia nemesség a forradalom után. In: Bodnár Erzsébet , Demeter Gábor (szerk.) Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században . 450 p. Budapest: HungaroVox, 2008. pp. 371-481. 

27. Papp Imre: A francia mezőgazdaság termelési szerkezete az 1852-es statisztika tükrében. In: Oborni T , Á. Varga L (szerk.) Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére . 650 p. 
Eger: Heves Megyei Levéltár, 2008. pp. 385-396.

28. Papp Imre: A királyi hatalom és a parlamentek Franciaországban a 18. században. In: Horváth J András (szerk.) Szívvel és tettel: Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére . 525 p. 
Budapest; Salgotarján: Nógrád Megyei Levéltár, 2008. pp. 61-76. 

2007

29. Papp Imre: Tolerancia eszmék és tolerancia ediktumok a francia vallásháborúk korábanld. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 15: pp. 83-94. (2007)

30. Papp Imre: A Klió múltja és célkitűzései. DEBRECENI SZEMLE 4: pp. 523-524. (2007)

31. Papp Imre: Földbirtokviszonyok a 18. század végi Franciaországban: a nemesi birtok. In: Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.) Föld és társadalom: konferencia a Kiskun Múzeumban . Kiskunfélegyháza: Kiskun Múzeum Baráti köre, 2007. pp. 7-301. ( Bibliotheca Cumanica; 7. )

32. Papp Imre: Az urasági jogok eltörlése a francia forradalomban. In: Székely Gábor (szerk.) Megismerhető világtörténelem: Zsigmond László születésének 100. évfordulójára . 224 p. 
Budapest: ELTE Új és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Volos, 2007. pp. 175-185.

2006

33. Papp Imre: Nemesség és társadalmi mobilitás a 18. századi Franciaországban. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 14: pp. 101-117. (2006)

34. Papp Imre: A földrajzi környezet. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.)Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 13-21.

35. Papp Imre: A népességviszonyok. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 22-28. 

36. Papp Imre: A francia nemesi társadalom a 18. században. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 84-89. 

37. Papp Imre: A francia abszolutizmus. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 177-188. 

38. Papp Imre , Bárány Attila , Kovács Zoltán: Az új hatalmi egyensúly kialakulása. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. 
Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 309-316. 

39. Papp Imre , Bárány Attila: A "párhuzamos" háborúk. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 317-322.

40. Papp Imre: A felvilágosodás. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 397-406.

41. Papp Imre: Élelmiszerfogyasztás és mezőgazdasági termelés a 19. századi Franciaországban. In: 507 p. BCE, 2006. pp. 23-39.

42. Papp Imre: Az udvari nemesség a 18. századi Franciaországban. In: Orosz I , Mazsu J , Pallai L , Pósán L (szerk.) Magyarság és Európa: tegnap és ma : tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára . 388 p. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press - Ady Endre Akadémiai Alapítvány, 2006. pp. 107-120. 

2005

43. Papp Imre: A francia nemesi társadalom a 18. században. Budapest: L'Harmattan, 2005. 372 p. (ISBN:9637343261)

44. Papp Imre: Braudel: Franciaország identitása. I-II. köt. Bp., 2003-2004. pp. 130-135. recenzió (2005)

45. Papp Imre: Lavoisier mezőgazdasági termék becslése. In: Angi János , Barta János (szerk.) Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára . 450 p. Debrecen: Multiplex Media-DUP; Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2005. pp. 91-101. 

46. Papp Imre: A francia külpolitika a Rákóczi-szabadságharc korában. In: Kónya Peter (szerk.) Povstanie Frantiska II. Rákócziho 1703-1711: V novsom priblizeni . 363 p. Presov: University of Presov, 2005. pp. 220-227. ( Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ) 

2004

47. Papp Imre: Vállalkozó nemesek a 18. századi Franciaországban. In: Barta J , Pallai L (szerk.) Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára . 428 p. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004. pp. 153-168.

2003

48. Papp Imre: Carolus Magnus. valós történetek és tévhitek Nagy Károly életéről. RUBICON 5: pp. 26-34. (2003)

49. Papp Imre: Tudományos Napok - 2002. DEBRECENI SZEMLE 1: pp. 151-153. (2003)

50. Papp Imre: Sonkoly Gábor: Erdély városai a XVIII-XIX. században. Bp., 2001. pp. 304-308. recenzió (2003)

51. Papp Imre: Niederhauser Emil-Szvák Gyula: A romanovok. Bp., 2002. pp. 794-795. recenzió (2003)

52. Papp Imre: A Karoling-kori nagybirtok és az árutermelés kérdése a történeti irodalomban. In: Bessenyei József , Feld István , Ö Kovács József , Ringer Árpád (szerk.) Források és történetírás: Válogatás a Miskolci Egyetem BTK által 1999. október 14-16. között rendezett történettudományi konferencia előadásaiból . 294 p. Miskolc: ME BTK, 2003. pp. 57-63. ( Studia Miskolcinensia; 4. ) 

53. Papp Imre: A nemesi jogok eltörlése a francia forradalomban. In: Krausz Tamás , Szvák Gyula (szerk.) Életünk Kelet-Európa: Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára . 328 p. 
Budapest: Pannonica K., 2003. pp. 171-176. 

54. Papp Imre: La crise agraire en Hongrie et en France à la fin du 19e siècle. In: Jean-Luc Fray , Tivadar Gorilovics (szerk.) Regards croisés.: Recherches en Lettres et en Histoire, France et Hongrie . 288 p. Debrecen: DE Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. pp. 223-232. ( Studia Romanica de Debrecen ) 5., Bibliothèque Française

55. Papp Imre: A francia szőlő -és bortermelés a filoxéra vész után. In: Badurik Jozef , Konya Peter , Peknik Radovan (szerk.) Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska . Presov: University of Presov, 2003. pp. 132-138.

2002

56. Papp Imre: Kósa László: "Hét szilvafa árnyékában". A nemesség alsó rétegének élete és mentalitása a rendi társadalom utolsó évtizedeiben Magyarországon. Bp., 2001. pp. 151-152. 
recenzió (2002)

57. Papp Imre: Voyageurs français en Hongrie dans les années 1820-1840. In: Barta János (főszerk) , Papp Klára (főszerk) , Bárány Attila , Györkös Attila (szerk.) The First Millennium of Hungary in Europe . 582 p. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2002. pp. 536-541.

2001

58. Angi J , Barta J , Bárány A , Orosz I , Papp I , Pósán L: Európa az érett és a kései középkorban (11-15. század). Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2001. 413 p. 

59. Papp Imre: Francia utazók az 1820-40-es évek Magyarországáról. DEBRECENI SZEMLE 2: pp. 234-240. (2001)

60. Papp Imre: A francia nemesség urasági jogai és birtokai a XVIII. században. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 3-4: pp. 307-350. (2001)

61. Papp Imre: Gérard Beaur: Histoire agraire de la France au XVIIIe siècle. Paris, 2000. pp. 289-293. recenzió (2001)

62. Papp Imre: Európa születése és az európaiság-tudat gyökerei. In: Hülvely István , Pallai László (szerk.) Nemzetállam - szuverenitás - integráció: tanulmányok az integráció témaköréből . 158 p. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. pp. 17-28.

63. Papp Imre: Európa születése és az európaiság-tudat gyökerei. In: Hülvely István , Pallai László (szerk.) Nemzetállam - szuverenitás - integráció: tanulmányok az integráció témaköréből . 158 p. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. pp. 17-28. 

64. Papp Imre: A francia nemesség vagyona és jövedelme a 18. században. In: Buza J (szerk.) Gazdaságtörténet-könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára . 516 p. 
Budapest: MTA-BKAE Gazd.- és Társadalomtörténeti Kutcsop, 2001. pp. 325-351. ( Gazdaság- és Társadalomtörténeti Füzetek I. )

2000

65. Papp Imre: Czoch Gábor-Sonkoly Gábor szerk.: A francia társadalomtörténet új útjai a kilencvenes években. Db., 2000. pp. 640-643. recenzió (2000)

66. Papp Imre: Hány nemes élt a 18. századi Franciaországban? In: Angi János , Barta János (szerk.) Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára . 563 p. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2000. pp. 31-51. 

1999

67. Angi J , Bárány A , Orosz I , Papp I , Pósán L, Orosz István (szerk.) Európa a korai középkorban : 3-11. század. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 1999. 320 p. 

68. Papp Imre: Marie-Claire Amouretti et Françoi Sigaut, dir. par: Traditions agronomiques Européennes. Paris, 1998. pp. 450-455.  recenzió (1999)

 

69. Papp Imre: A francia nemesség földesúri jövedelmének szerkezete a 18. században. In: Kovács Ágnes (szerk.) Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára. . 288 p. Debrecen: KLTE Történeti Intézet, 1999. pp. 177-190. 

70. Papp Imre: Állam és mezőgazdaság Franciaországban a 18. század második felében. In: Kukovecz György (szerk.) A modern politikai gondolkodás kezdetei: Eszmék és folyamatok . Konferencia helye, ideje: Szeged , Magyarország , 1996.04.18 Szeged: JATEPress, 1999. pp. 83-92. 

1998

71. Papp Imre: Terméshozamok a 19. századi mezőgazdaságban. In: Rácz I , Kovács Á (szerk.) Szabó István Emlékkönyv . 492 p. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998. pp. 445-466.

72. Papp Imre: Contribution à la réception des idées de la Révolution française en Hongrie dans les années 1790. In: Bourdin Philippe , Gainot Barnard (szerk.) La République directoriale. t. 1-2 . Clermont-Ferrand: Université de Blaise-Pascal, 1998. pp. 1047-1056.

1997

73. Angi János , Bárány Attila Pál , Orosz István , Papp Imre , Pósán László (szerk.) Európa a korai középkorban: 3-11. század. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 1997. 425 p. 

74. Papp Imre: Nagy Károly és kora. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1997. 197 p.

75. Papp Imre: A francia mezőgazdaság a 19. században. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997. 289 p. 

76. Papp Imre: A Karoling birodalom és Európa. HISTÓRIA 3: pp. 8-12. (1997)

77. Papp Imre: Elisabeth Magnou-Nortier: La féodalité en crise. Revue Historique, 1996/600. pp. 66-72. recenzió (1997)

78. Papp Imre: Fernand Braudel: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. Bp., 1996. pp. 299-305. recenzió (1997)

79. Papp Imre: Honvári János szerk.: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a XX. század közepéig.Bp., 1997. pp. 304-311. recenzió (1997)

1996

80. Papp Imre: A hagyományos mezőgazdaság termelési rendszerei Franciaországban a 18. században. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1-4: pp. 172-185. (1996)

81. Papp Imre: Erik Wolf: Európa és a történelem nélküli népek. Bp., 1995. pp. 613-616. recenzió (1996)

82. Papp Imre: François Furet: Gondoljuk újra a francia forradalmat. Pécs, 1994. pp. 294-300. recenzió (1996)

83. Papp Imre: Szerkezeti változások a francia mezőgazdaságban a 19. században. In: Buza János , Csató Tamás , Gyimesi Sándor (szerk.) A gazdaságtörténet kihivásai: Tanulmányok Berend T. Iván 65. Születésnapjára. . Budapest: MTA - BKE Közép- és Kelet-Európai Történetei Kutatócsoport, 1996. pp. 123-136. 

84. Papp Imre: A 19. századi francia mezőgazdaságban. In: Fazekas Csaba (szerk.) Társadalomtörténeti tanulmányok . 321 p. Miskolc: Bíbor Kiadó, 1996. pp. 124-137. ( Studia Miskolcinensia; 2. )

85. Papp Imre: Franciaországra vonatkozó címszavak. In: Poór J (szerk.) Egyetemes történeti kislexikon: Kora újkor . 310 p. Budapest: Maecenas, 1996. pp. 3-310. ( Maecenas történelem könyvek, ISSN 1216-125X ) 

1995

86. Angi János , Mazsu János , Pallai László , Papp Imre , Pósán László (szerk.) Orosz István: Hagyományok és megújulás. Válogatott tanulmányok a magyar mezővárosok történetéből. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1995. 295 p.

87. Papp Imre , Barta János , Orosz Isván: Telepítési mozgalmak és a mezőgazdaság átalakulása a XVIII. században. VILÁGTÖRTÉNET 3-4: pp. 40-42. (1995)

88. Papp Imre: Gazdaság és társadalom a frank birodalomban Nagy Károly korában. DEBRECENI SZEMLE 4: pp. 581-600. (1995)

89. Papp Imre: Domonique Barthélemy: Qu'est-ce que la chevalerie en France aux Xe et XIe siècle? Reveu historique, 1993/587. pp. 60-65. recenzió (1995)

90. Papp Imre: 1789 - A francia forradalom, 1799 - Napóleon államcsínye. In: Poór János (szerk.) Ötven nagyon fontos évszám: Fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből . 363 p. 
Budapest: Lord Könyvkiadó, Budapest, 1995. pp. 237-251. 

1994

91. Lévai Csaba , Papp Imre: Liberalizmus és paternalizmus a XIX. században. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 3:(1) pp. 84-95. (1994)

92. Papp Imre , Lévai Csaba: A francia háborúk gazdasági hatásai: Eric Aerts - François Crouset : Economic effets of the french Revolutionary and Napoleonic Wars. Leuven, 1990. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 3:(1) pp. 66-83. (1994)

93. Papp Imre: Jean-Marc Moriceau: Au rendez-vous de la Révolution agricole dans la France du XVIIIe siècle. Annales HSS, 1994/1. recenzió (1994)

94. Papp Imre: Arthur Imhof: Elveszített világok. Bp., 1992. pp. 471-476. recenzió (1994)

1993

95. Papp Imre: Bairoch: Trois révolutions agricoles du monde dévéloppé. Annales ESC, 1989/2. pp. 42-48. recenzió (1993)

96. Papp Imre: Dominique Barthélemy: Qu'est-ce que le servage en France au XIe siècle? pp. 53-62. recenzió (1993)

97. Papp Imre: Robert Fossier: La société médievale. Paris, 1991. pp. 135-142. recenzió (1993)

98. Papp Imre: Georges Duby - Guy Lardreau: Párbeszéd a történelemről. Bp., 1991. pp. 288-293. recenzió (1993)

99. Papp Imre: A francia forradalom és az agrárkapitalizmus. In: Glatz Ferenc (szerk.) Szomszédaink között Kelet-Európában: emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára . 470 p. 
Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1993. pp. 129-138.

1992

100. Papp Imre: A XIX. század végi válság a francia mezőgazdaságban. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1-4: pp. 1-32. (1992)

101. Papp Imre: Tanulmányok a lengyel nemesség történetéből. Acta Poloniae Historica, XXXVI. 1977. pp. 42-48.  recenzió (1992)

102. Papp Imre: Nagy Károly renovatio imperii-je. In: Gunst P (szerk.) Európa története . Debrecen: Csokonai Kiadó, 1992. pp. 50-54.

103. Papp Imre: Kézműipari forradalom és agrárátalakulás. In: Gunst P (szerk.) Európa története . Debrecen: Csokonai Kiadó, 1992. pp. 106-116. 

104. Papp Imre: Rendi társadalom és rendi monarchia. In: Gunst P (szerk.) Európa története . Debrecen: Csokonai Kiadó, 1992. pp. 117-126.

105. Papp Imre , Barta János: Az Ész évszázada. In: Gunst P (szerk.) Európa története . Debrecen: Csokonai Kiadó, 1992. pp. 193-200.

1991

106. Madaras Éva; Papp Imre (szerk.) Mítosz és valóság. Tanulmányok a francia forradalomról. Debrecen, KLTE, 1991. 257 p. ( Történeti figyelő; 2. )

107. Papp Imre , Angi János: Perry Anderson: Az abszolutista állam. Bp., Gondolat, 1989. pp. 488-490. recenzió (1991)

108. Papp Imre: Parasztság és magyarság. Tanulmányok Szabó István születésének 90. évfordulója tiszteletére. Db., KLTE, 1988. pp. 271-273. recenzió (1991)

109. Papp Imre: Forradalom és gazdaság. In: Rácz István (szerk.) Tanulmányok a francia forradalomról. 93 p. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1991. pp. 15-21. 

1990

110. Papp Imre: A Napkirály. RUBICON 5: pp. 3-5. (1990)

111. Papp Imre: Mathieu de Dombasle és a francia mezőgazdaság. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1-4: pp. 118-149. (1990)

112. Papp Imre:A francia mezőgazdaság Európában a XIX. században. EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 20: pp. 58-80. (1990)

1989

113. Papp Imre: A Napkirály. XIV. Lajos élete és kora. Budapest: Kossuth Kiadó, 1989. 287 p. 

114. Papp Imre: A francia mezőgazdaság a polgári forradalom korában. In: Vadász Sándor (szerk.) Tanulmányok a francia forradalom történetéről . Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1989. pp. 18-44. 

1988

115. Papp Imre: Az "új mezőgazdaság" eszméi Franciaországban a XVIII. század második felében. EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 19: pp. 5-23. (1988)

1982

116. Papp Imre: Sz. D. Szkazkin. A parasztság a középkori Nyugat-Európában. pp. 155-161. recenzió (1982)

1981

117. Papp Imre: Stagnálás és átalakulás a francia mezőgazdaságban. A mezőgazdasági termelés története a XVIII. század közepétől a XIX. század közepéig. EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 15: pp. 75-137. (1981)

1980

118. Papp Imre: Földbirtoklás és differenciálódás a francia agrártársadalomban a polgári forradalom előtti évtizedekben. EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 12-14: pp. 69-121. (1980)

1976

119. Papp Imre: Osztrák-francia diplomáciai kapcsolatok a restauráció korában. EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 10: pp. 30-54. (1976)

1975

120. Papp Imre: A párizsi Kommün debreceni sajtóvisszhangjáról. MÚZEUMI KURIR 12: pp. 38-40. (1975)

121. Papp Imre: Hajdúszoboszló politikai viszonyai a polgárim átalakulás korában (1848-1872). In: Dankó Imre (szerk.) Hajdúszoboszló monográfiája . Hajdúszoboszló: Hajdúszoboszló Városi Tanácsa, 1975. pp. 294-324.

1974

122. Papp Imre: A centralisták vámpolitikája az 1840-es években. STUDIUM: A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA KIADVÁNYAI 5: pp. 3-14. (1974)

1973

123. Papp Imre: Trefort Ágoston és a reformkori örökváltság tervek. STUDIUM: A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA KIADVÁNYAI 4: pp. 11-16. (1973)

 

 

Aktuális: 

Búcsú Papp Imrétől

Papp Imre egyetemi tanár, „a francia história magyarországi nagykövete”  2015. október 9-én, életének 67. évében örökre eltávozott közülünk.

Gyógyíthatatlan betegségben elhunyt dr. Papp Imre egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Egyetemes Történeti Tanszékének professzora, korábbi tanszékvezetője, a Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola vezetője, a Bölcsészettudományi Kar volt dékánhelyettese, a Történelmi Intézet volt igazgatóhelyettese, az MTA doktora, a Klió c. folyóirat főszerkesztője, számos tudományos testület, köztük az MTA Történettudományi Bizottsága volt és jelenlegi tagja, az itthon és külföldön is elismert és megbecsült történész.

Papp Imre írt ugyan a magyar reformkorral kapcsolatos tanulmányokat is, elsősorban azonban a francia agrártörténet és társadalomtörténet kutatójaként ismerték. Kiváló alkotó volt egy olyan tudományterületen, az egyetemes történetben, amelyet nem sokan művelnek Magyarországon. Tanítványai nem véletlenül nevezték „a francia história magyarországi nagykövetének.” Kötetei jelentek meg a „napkirályról,” (A napkirály XIV. Lajos) a kora középkori Európa legnagyobb uralkodójáról (Nagy Károly élete és kora), a 19. századi francia mezőgazdaságról (A francia mezőgazdaság a 19. században), és a forradalom előtti francia nemességről (A francia nemesi társadalom a XVIII. században). A francia agrárvilág és társadalom legjobb hazai szakértője volt. A történeti szintézis és az analízis egyaránt megtalálható életművében. Mintha a nagy francia gondolkodó Pascal útmutatását követte volna, aki szerint „lehetetlen a részeket az egész nélkül megismerni, és nem ismerjük az egészet addig, míg minden részt egyenként meg nem ismertünk.” Sokat tett annak érdekében, hogy a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és a Clermont-Ferrandi Blaise Pascal Egyetem között ma is élő és gyümölcsöző kapcsolat alakult ki.

Fontos, meghatározó fejezeteket írt a Gunst Péter által szerkesztett Európa történetben, a Poór János szerkesztette kora újkori összefoglalásban, valamint a Történelmi Intézet által kiadott három kötetes Európa történetben is. Több tucat tanulmányban elemezte a hagyományos és az átalakuló francia mezőgazdaság helyzetét, az európai jelentőségű francia bortermelést, a francia forradalom és az agrárkapitalizmus összefüggéseit, a francia forradalom eszméinek magyarországi jelentkezését, a francia mezőgazdaság szerkezeti változásait a 19. században, a tragikus sorsú kémikus, Lavoisier elemzését Franciaország és Párizs élelmiszerfogyasztásáról, vagy az Európára is nagy hatást gyakorló Chaptal franciaországi termékbecslését. Példamutatóan kapcsolta össze agrártörténeti tanulmányaiban a termelés és fogyasztás folyamatát, de a demográfiai változásoknak a termelésre és fogyasztásra gyakorolt hatását is. Társadalomtörténeti vizsgálódásaiban a forradalom előtti és a forradalom utáni nemesség elemzésében jól ismerte fel a régi és új magatartásformák keveredését, az urasági jogok jelentéktelenné válását már a forradalom előtti évtizedekben. Nagyon alaposan tárta fel a rendelkezésünkre álló tényeket, de igen alaposan elemezte is ezeket, kihasználva az összehasonlító történetkutatás lehetőségeit. Maradéktalanul megfelelt Saint-Simon kívánalmának, hogy „nem elég kutatni a tényeket, szükség van elmélkedni a tényeken.”

A kiváló tudós mellett mindannyiunk számára hiányozni fog Papp Imre az ember. Kötelességtudatával mindnyájunk példaképe lehetett. Alig három héttel halála előtt, amikor már biztosan tudta, hogy nagyon közel van az elmúlás, még eljött velünk Budapestre egy akadémiai doktori védésre, ahol bizottsági tag volt, nehogy nélküle elmaradjon az ülés és fiatal kollégája késedelmet szenvedjen e fontos cím megszerzésében. Szerénysége, kapcsolatteremtő ereje miatt nemcsak munkatársai, de hallgatói számára is olyan embernek mutatkozott, akiből egy elembertelenedett világban is áradt a szeretet, a humánum. Munkaszeretete, betegsége idején is íróasztala mellé szólította, órákat dolgozott konok elszántsággal, élni akarással. Hallgatói, mind a graduális, mind a postgraduális képzésben csodálták teherbíró képességét, széleskörű tájékozottságát, segítőkészségét. Büszkeséggel tölt el, hogy nemcsak tanítványomnak és munkatársamnak, de barátomnak is tekinthettem. Családja, felesége, gyermekei, unokái gyászában nemcsak a Debreceni Egyetem munkatársai, de a történész szakma sok-sok képviselője is osztozik, azzal meggyőződéssel, hogy halálával nem múlik el az a hatás, amit tudományos művei gyakoroltak a történetírás fejlődésére, de azok, akik ismerték, emberségének is örökösei lesznek. 

 

Orosz István
akadémikus, professor emeritus

Share