Kapcsolat | Naptár | Hasznos linkek

Dr. habil. Prepuk Anikó, egyetemi docens

Szakmai Önéletrajz: 
Publikációs Lista: 

2014

1. Prepuk Anikó: Az ellenségkonstruálás rendi és polgári formái: a zsidók "polgárosítása" és az 1843-44. évi városi vita. In: Bárány Attila , Györkös Attila , Pallai László (szerk.) „A francia história hazai nagykövete”. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára . 294 p. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2013. pp. 199-214. 

2. Prepuk Anikó: Hungarian - Jewish immigrants in New York City (1880 - 1930). In: Peter Kónya (szerk.) Zidia Pred A Za Karpatmi V Priebehu Stárocí. Presov: Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, 2013. pp. 219-229. 

2012

3. Prepuk Anikó: Mikrotörténet mint mítoszrombolás. (Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. Osiris, Budapest, 2011.) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 50: p. &. (2012)

4. Prepuk Anikó: A Tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. [The Tiszaeszlár Drama. Social History Aspects]. By György Kövér. Reviewed by Anikó Prepuk. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW 1-2: pp. 253-262. (2012)

5. Prepuk Anikó: Kísérletek az izraeliták felekezeti jogainak szélesítésére az emancipáció után (1867-1892). In: Bíró Zsuzsanna Hanna , Nagy Péter Tibor (szerk.) Zsidóság - tradicionalitás és modernitás: Tisztelgő kötet Karády Viktor 75. születésnapja alkalmából : 2011. december 14-16. között tartott konferencia szerkesztett anyaga . Budapest: WJLF-Wesley János Kiadó, 2012. pp. 45-66. ( Wesley jubileumi kötetek, ISSN 2062-0330; 9. ) 

2011

6. Prepuk Anikó: Egy szociális törvény a rendeletalkotás útvesztőiben: a vasárnapi munkaszünet bevezetése Magyarországon. TÖRTÉNELMI SZEMLE 53:(2) pp. 183-214. (2011)

2010

7. Prepuk Anikó: Jews in Metropolitan Transformation of New York City

8. Prepuk Anikó: Nyugat-európai alkotmányos minták hatása a magyar főrendiházi reformjavaslatokra. In: Kovács Zoltán , Püski Levente (szerk.) Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára . 447 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2010. pp. 287-302.

9. Prepuk Anikó: Az izraelita hírlapirodalom kezdetei Magyarországon. In: Papp Imre , Angi János , Pallai László (szerk.) Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára . 417 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, 2010. pp. 311-328. 

2009

10. Prepuk Anikó: A felvilágosodás, a liberalizmus és a nacionalizmus hatása a magyarországi zsidóságra. In: Szalai Anna (szerk.) Hágár országa. A Magyar zsidóság - történelem, közösség, kultúra. . 308 p. Budapest: Antall József Alapítvány - Kossuth Kiadó, 2009. pp. 39-46.

11. Prepuk Anikó: Ortodox és neológ zsidók fellépése a vasárnapi munkaszünet enyhítéséért. In: Halmos K , Klement J , Pogány Á , Tomka B (szerk.) A felhalmozás míve: Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére . 601 p. Budapest: Századvég Kiadó, 2009. pp. 239-251. 

2008

12. Prepuk Anikó: Tradícióőrzés a modern politikában: az ortodox zsidóság a magyar közéletben a XIX. század utolsó harmadában. In: Bodnár Erzsébet , Demeter Gábor (szerk.) Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században . 450 p. Budapest: HungaroVox, 2008. pp. 178-189. 

13. Prepuk Anikó: Debrecen. In: Gershon David Hundert (szerk.) The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe I-II. . New Haven: Yale University, 2008. p. 399.

14. Prepuk Anikó: Law of Reception. In: Gershon David Hundert (szerk.) The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe I-II. . New Haven: Yale University, 2008. pp. 1525-1526.

15. Prepuk Anikó: A neológ sajtó a zsidóság társadalmi befogadásáért a 19. század utolsó harmadában. BUDAPESTI NEGYED 60:(nyár) pp. 187-224. (2008)

 

2005

16. Prepuk Anikó: Egy felekezeti mozgalom kezdetei: a vidéki zsidóság részvétele az izraelita vallás recepciójáért indított mozgalomban. NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR &:(3-4) pp. 185-209. (2005)

2004

17. Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században. Tokyo: Sairyusha, 2004. 252 p.

18. Prepuk Anikó: A neológ sajtó és a felekezeti egység kérdése az 1880-as években. In: Barta J , Pallai L (szerk.) Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára . 428 p. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004. pp. 243-256. 

19. Prepuk Anikó: A kirekesztéstől a deportálásig. HISTÓRIA &:(2-3) pp. 32-38. (2004)

2003

20. Prepuk Anikó: Religious Equality and Jewish Emancipation. The Acceptance of the Jewish Denomination in Hungary in the 1890s. In: Lévai Csaba, Vasile Vese (szerk.) Tolerance and Intolerance in Historical Perspective . 254 p. Pisa: PLUS-Pisa University Press, 2003. pp. 13-23. ( Clioh's Workshop II ) IX. 

2002

21.Katzburg Nathaniel, Prepuk Anikó (szerk.) Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943. Budapest: Bábel, 2002.

22. Prepuk Anikó: The Effect of the Enlightenment on Hungarian Jewry. In: Szalai Anna (szerk.) In the land of Hagar: the Jews of Hungary: history, society and culture . Tel-Aviv: MOD Publishing House, Beth Hatefutsoth, 2002. pp. 39-47. 

23. Prepuk Anikó: A Millennium ünnepe az izraelita sajtó tükrében. In: Pásztor C (szerk.) Ünnep - hétköznap - emlékezet. Társadalom- és kultúrtörténet határmezsgyéjén: A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. Szécsény, 2000. augusztus 24-26. . 313 p.  Konferencia helye, ideje: Szécsény , Magyarország , 2000.08.24 -2000.08.26. Budapest: Nógrád Megyei Levéltár, 2002. pp. 121-130. (Rendi társadalom - polgári társadalom; 14. ) 

2001

24.Prepuk Anikó: Walter Pietsch, Reform és ortodoxia. DEBRECENI SZEMLE &:(3) p. &. (2001)

2000

25.Prepuk Anikó: Miért éppen recepció? Az izraelita vallás egyenjogúsítása az 1890-es években. In: Barta János , Angi János (szerk.) Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára . Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2000. pp. 263-281.

 

26.Prepuk Anikó: Az első zsidók Debrecenben. REMÉNY: ZSIDÓ TÁRSADALMI KÖZÉLETI KULTURÁLIS FOLYÓIRAT &:(3) pp. 37-43. (2000)

27. Prepuk Anikó: A zsidóság a Millenniumon. SZÁZADVÉG 17:(3) pp. 89-117. (2000)

1998

28. Prepuk Anikó: A zsidóság polgári emancipációja Németországban és a Habsburg Monarchiában. DEBRECENI SZEMLE &:(1) pp. 19-38. (1998)

1997

29. Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1997. 267 p.

30. Prepuk Anikó, Simándi Irén , Barta János (szerk.) A zsidóság Közép-és Kelet -Európában a 19-20. században. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1997. 264 p. (Történelmi Kézikönyvtár )

1995

31. Prepuk Anikó: A 'Múlt és Jövő' Debrecen száma. DEBRECENI SZEMLE &:(1) p. &. (1995)

1994

32. Prepuk Anikó: A zsidó emancipáció kérdése a reformkorban. MAGYAR TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 3: pp. 15-35. (1994)

33. Prepuk Anikó: Vidéki zsidó városlakók. MÚLT ÉS JÖVŐ &:(1) pp. 92-93. (1994)

1992

34. Gonda László: Egyéb szerzőség: Prepuk Anikó (sajtó alá rend.);A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Budapest: Századvég Kiadó, 1992.

35. Prepuk Anikó: A magyarországi zsidóságra vonatkozó újabb kori törvények. In: Zeke GY (szerk.) Gonda László: A zsidóság Magyarországon, 1526-1945 . 388 p.  Budapest: Századvég Kiadó, 1992. pp. 261-304.

36.Prepuk Anikó: Tanulmányok a magyarországi zsidóságról. REGIO: KISEBBSÉGTUDOMÁNYI SZEMLE &:(3) pp. 213-216. (1992)

1991

37. Prepuk Anikó:Evidence of Residential Mobility Among the Orthodox Merchants of Budapest J Jewish Community. In: Vera Bácskai (szerk.) History and Society in Central Europe . Budapest: Hajnal István Kör, 1991. pp. 87-98.

1989

38. Prepuk Anikó: Zsidó anyakönyvek vizsgálata a múlt század utolsó harmadában. In: Erdmann Gyula (szerk.) Rendi társadalom- polgári társadalom 2. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 1989. pp. 133-143.

1988

39. Prepuk Anikó: A területi átrétegződés vizsgálata Pest ortodox zsidó kereskedői között, 1875-1895. MAGYAR TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 21: pp. 41-57. (1988)

 

Oktatott tárgyak/Szakdolgozati témakörök: 

Oktatott tárgyak

Újkori egyetemes történelem (1789–1918)

Európa gazdasága és társadalma, a modern nemzetállamok kialakulása a 19. században

A polgári alkotmányosság intézményei, a liberalizmus és a konzervativizmus története Nyugat-Európában

A zsidóság modernizációja, zsidókérdés és modern antiszemitizmus Közép- és Kelet-Európában

Jelenkori egyetemes történelem I. (1914–1945)

Európa története a két világháború között

Totalitárius rendszerek és ideológiák

Faji törvénykezés Közép- és Kelet-Európában, a holokauszt története

Doktori program

Kutatásmódszertan

 

Szakdolgozati témakörök

Nemzeti mozgalmak és ideológiák a 19. században

A nácizmus és a fasizmus története

Az európai zsidóság modern kori története

A magyar zsidóság története a 19–20. században

Az antiszemitizmus és a holokauszt története

Share