Kapcsolat | Naptár | Hasznos linkek

Dr. habil. Prepuk Anikó, egyetemi docens

Szakmai Önéletrajz: 
Publikációs Lista: 

Részletes publikációs lista elérhető az mtmt felületen: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;prepuk

Oktatott tárgyak/Szakdolgozati témakörök: 

Oktatott tárgyak

Újkori egyetemes történelem (1789–1918)

Európa gazdasága és társadalma, a modern nemzetállamok kialakulása a 19. században

A polgári alkotmányosság intézményei, a liberalizmus és a konzervativizmus története Nyugat-Európában

A zsidóság modernizációja, zsidókérdés és modern antiszemitizmus Közép- és Kelet-Európában

Jelenkori egyetemes történelem I. (1914–1945)

Európa története a két világháború között

Totalitárius rendszerek és ideológiák

Faji törvénykezés Közép- és Kelet-Európában, a holokauszt története

Doktori program

Kutatásmódszertan

 

Szakdolgozati témakörök

Nemzeti mozgalmak és ideológiák a 19. században

A nácizmus és a fasizmus története

Az európai zsidóság modern kori története

A magyar zsidóság története a 19–20. században

Az antiszemitizmus és a holokauszt története

Share