Kapcsolat | Naptár | Hasznos linkek

Dr.habil. Barta Róbert, tv. egyetemi docens

Szakmai Önéletrajz: 

Személyi adatok:

Név: Dr. Barta Róbert

Születési idő, hely: 1966. 01.15. Ózd

Állandó lakhely: 4032 Debrecen, Jenő utca 8.

Családi állapot: nős, F.: Bartáné Kustár Katalin – munkahelye: DE BTK

Dékáni Hivatal (tanulmányi osztályvezető). Gy.: Áron (1992),

Máté (1994),Viola (1996).

Iskolai végzettség, munkahelyek:

1980-1984 – Rákóczi Gimnázium, Sárospatak – spec.angol tagozatos osztály

1985-1990 – KLTE, Debrecen – történelem-földrajz, majd történelem szak

1992-1993 – University of Oxford– St Antony's College

1990-1994 – MTA TMB ösztöndíjasa

1990-1995 – középiskolai tanár (részmunkaidőben foglalkoztatott)–Ref. Koll. Gimnáziuma, Sárospatak és Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak

1994-1998–egyetemi tanársegéd–KLTE BTK Történelmi Intézet, Új-és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék

1998-2002-egyetemi adjunktus–DE BTK Történelmi Intézet, Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék

2002-egyetemi docens-DE BTK Történelmi Intézet, Egyetemes Történeti Tanszék

2014-től a DE BTK Történelmi Intézet Egyetemes Történeti Tanszék vezetője

2017-től a DE BTK Történelmi Intézetének igazgatója

Nyelvtudás:

 • angol nyelvből állami felsőfokú nyelvvizsga
 • angol nyelvből nemzetközi /IELTS/ nyelvvizsga
 • orosz nyelvből állami alapfokú nyelvvizsga
 • német és latin szakmai olvasási szinten

A tudományos és szakmai tevékenység leírása és visszhangja:

Kutatási terület: Modernkori egyetemes történelem, 20. századi brit-magyar kapcsolatok, a nemzetközi kapcsolatok története. A Horthy-korszak politika- és társadalom és diplomácia története.

Összes közlemények száma: 91

Hivatkozások száma: 125

(Forrás: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10035440)

Ph.D. disszertáció címe: Konzervatív kormánypártok. Brit- magyar párhuzamok és különbségek.

Megvédésének éve: 1995. Témavezető: Dr. L. Nagy Zsuzsa

Minősítése: Summa Cum Laude

Habilitáció: 2014 (Forrás: https://doktori.hu/index.php?menuid=196&lang=HU&hid=1675)

Minősítése: Summa Cum Laude

Elnyert bel-és külföldi pályázatok, ösztöndíjak, pályázati bíráló tevékenység:

1990-1994 – MTA TMB ösztöndíj

1992-1993 – Soros/FCO Scholarship, University of Oxford, St Antony's College

1997 – CCHS Scholarship, University of Cambridge, Darwin College

1999 – OCHS Scholarship, University of Oxford, Oriel College

1998-2001 – Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

1998-2001–FO26357 számú OTKA program témavezetője (Vármegyei vezető tisztségviselők társadalmi szerkezete 1919-1929).

2000-2004–FO34378 számú OTKA program témavezetője (Az Egységes Párt története).

2001-2002–FKFP-OM 0003/2001.számú  egyéni pályázat témavezetője (Az Egységes Párt története).

2002-2004-OM FKFP-TDKP/2002. Tudományos Diákköri Kutatási pályázat (DE BTK)  kari programvezetője. Nyilvántartási szám: 0046/2002.

2011-2013-TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024-A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása című project történelem-néprajz programja (Vezető: Papp Imre) NFÜ-TÁMOP-közreműködő kutató.

2016-2017-EFOP-3.1.2-16-2016-00001-A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben-közreműködő kutató.

2018-19-EFOP-3.6.1-16-2016-00022„Debrecen Venture Catapult Program”-XX. századi egyetemes történeti szöveggyűjtemény interaktív tananyag-projekt-vezető senior kutató.

2017-2021-A magyar arisztokrácia kapcsolatrendszere a 16–20. században című, NKFI K  120197 számú pályázat- közreműködő kutató.

2018-2019-Magyar Értéktár Program-A magyarság társadalmi és politikai öröksége-interaktív tananyag-közreműködő oktató.

2013-2019-OTKA, NKFÜ, NKFI pályázatok  felkért szakértő bírálója.

1997-2019-OTDK pályamunkák bírálója, OTDK zsűri tagság.

Díjak, elismerések:

1989 – XIX. OTDK I. helyezés.

1991 – TMB Akadémiai Pályázat – II. helyezés.

1996-1997 – Universitas Alapítvány, Pro Regione Cultura Hungariae Alapítvány díjai.

1997 – Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány alkotói díja

2001 – A Híd túlsó oldalán című tanulmánykötet (társszerzőként) részére a

Közép-és Kelet-európai Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az év legjobb társadalomtudományi könyve díjat ítélte meg.

2002-A Bolyai János Ösztöndíj Kuratóriuma Elnökének Elismerő Oklevele (a Bolyai János Kutatási  Ösztöndíj kiemelkedő eredményű befejezéséért).

2004-A DE Bölcsészettudományi Kar Elismerő Oklevele.

(kiemelkedő egyetemi munkáért és aktív közéleti tevékenységért).

2007-Mestertanár Aranyérem (OTDK).

2012-A Debreceni Egyetem Pro Cura Ingenii díja (a tehetséggondozásban nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismeréseként).

Szereplés a hazai és nemzetközi tudományos közéletben:

Konferencia előadások száma: 45 Ebből hazai: 29 nemzetközi:16

Tudományos szervezeti tagságok:

 • A Múltunk című politikatörténeti folyóirat tanácsadó testületi /TT/ tagja.
 • Az MTA köztestületi tagja.
 • Az MTA II. osztály Történettudományi Bizottság Második Világháború története albizottságának tagja.
 • A Klió című történelmi szemléző folyóirat kuratóriumi tagja.
 • Az American-Hungarian Educators Association (AHEA) tagja.
 • Az American Association for the Advancement of Slavonic Studies (AAASS) tagja.

Egyetemi oktatói tevékenység:

 • Főkollégiumok és szemináriumok  tartása a IV. évf. történelem, majd történelem BA és MA valamint történelem tanárszakos hallgatók számára (1994-től folyamatosan).
 • A nemzetközi kapcsolatok története, majd a gazdaság, társadalom és nemzetközi kapcsolatok története című BA specializáció tantárgyfelelőse (2006-tól folyamatosan).
 • A Debreceni Egyetem Történelmi-és néprajzi Doktori Iskola (TNDI) nemzetközi kapcsolatok története alprogram vezetője, óratartás a doktori iskolában (nemzetközi kapcsolatok története-2009-től folyamatosan).

Főkollégiumok:

Egyetemes történelem 1945-től napjainkig (1998-tól folyamatosan a tavaszi félévben).

Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok történetébe (2006-tól folyamatosan az őszi félévben).

A gyarmatosítás és a gyarmatbirodalmak (2006-tól folyamatosan az őszi félévben).

A modern diplomcia kialakulásának szakaszai (2006-tól folyamatosan a tavaszi félévben).

Egyéb egyetemi oktatói tevékenység:

 • Részvétel a történelem szakos levelező, valamint az ISEP, Erasmus és a Mount Vernon Nazarene College hallgatók angol nyelvű oktatásában.
 • Angol nyelvű előadások és szemináriumok tartása a Debreceni Nyári Egyetemen.
 • Kelet-európai országismeret című kurzus vezetése az ELTE Márton Áron Szakkollégiumban.
 • Tutori tevékenység a Hatvani István Szakkollégiumban, valamint a DETEP programban.

Szakdolgozók száma (1994-2019 között): 195 fő

Ph.D. kutatási témák vezetése: 24 témavezetés: 8 sikeresen védett, 15 abszolutóriumot  szerzett, 4 képzésben lévő.

(Forrás: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=228)

Részvétel Ph.D. védéseken és habilitációs eljárásban(1999-2019): opponencia: 3 alkalom, védési bizottsági tagság: 15 alkalom, habilitációs opponencia: 1 alkalom, doktori szigorlati bizottsági elnők: 3 alkalom.

TDK dolgozatok vezetése és elért OTDK eredmények (1997-2019):26 dolgozat vezetése: 5 első, 4 második helyezés, 4 különdíj, 3 Pro Scientia Aranyérem.

 

Debrecen, 2019. április 2.                                               

 

Dr. habil. Barta Róbert Ph.D.

Intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi docens

DE BTK Történelmi Intézet, Egyetemes Történeti Tanszék

 

 

 

Publikációs Lista: 

Részletes pulikcáiós lista elérhető az mtmt.hu felületen: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10035440

Share