Kapcsolat | Naptár | Hasznos linkek

Dr. Habil. Lévai Csaba, egyetemi docens

Szakmai Önéletrajz: 
Publikációs Lista: 

2014

1. Lévai Csaba: Az amerikai és a francia forradalom között.: Állandó és változó elemek John Adams politikai gondolkodásában az 1770-es évek végétől az 1790-es évek elejéig. SZÁZADVÉG 19:(1) pp. 27-42. (2014)

2. Lévai Csaba: Daniel H. Usner: John Adams és az Egyesült Államok indiánpolitikájának kezdetei. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 23:(3) pp. 64-74. (2014)

3. Lévai Csaba: Thomas Jefferson and His Efforts to Establish Political and Commercial Relations between the Habsburg Empire and the Early Republic. In: Susanne Lachenicht (szerk.) Europeans Engaging the Atlantic: Knowledge and Trade, 1500-1800 . 185 p. Frankfurt am Main; New York: Campus Verlag, 2014. pp. 111-126.

4. Lévai Csaba: Egy magyar politikus az amerikai belpolitika útvesztőiben. Henry Clay viszonyulása Kossuth Lajos egyesült államokbeli látogatásához (1851-1852). AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 29:(2) pp. 47-66. (2014)

5. Lévai Csaba: Dokumentumok Henry Clay Kossuth Lajos egyesült államokbeli látogatására vonatkozó véleményével kapcsolatban. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 29:(2) pp. 160-164. (2014)

6.  Lévai Csaba: Ed. Zsolt K. Virágos. Hungarian-American Ties.: Essays and Studies in Intercultural Links and Contacts. DEBRECENI SZEMLE 22:(3) pp. 287-296. (2014)

7.  Lévai Csaba: Glant Tibor: Amerika, csodák és csalódások földje.: Az Amerikai Egyesült Államok képe a hosszú XIX. század magyar utazási irodalmában. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 15:(3) pp. 201-207. (2014)

2013

8. Lévai Csaba: Ágoston Haraszthy: "Father of California Viticulture"?: Debates in the Mirror of Recent Revisionist Literature. HUNGARIAN STUDIES REVIEW 40:(1) pp. 7-24. (2013)

9. Lévai Csaba: Lucia Stanton: "Gondoskodnom kell azok boldogságáról, akik az enyémért dolgoznak":: Thomas Jefferson és rabszolgái. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 22:(1) pp. 67-74. (2013)

10. Lévai Csaba: Hungary Through the Centuries: Studies in Honor of Professor Steven Béla Várdy. SZÁZADOK 147:(4) pp. 1061-1068. (2013)

11. Lévai Csaba:In between and within Great Powers: The Comparison of Hungary and the British Colonies in North America in the 18th Century.In: Bárány Attila Pál , Satu Matikainen (szerk.) Small Nations on the Borderlines of Great Powers . 270 p. Debrecen; Jyväskylä: Multiplex Media, 2013. pp. 129-141. ( Speculum historiae Debreceniense; 14. )

12. Lévai Csaba: Előszó. In: Bárány Attila , Györkös Attila , Pallai László (szerk.) „A francia história hazai nagykövete”. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára . 294 p.Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2013. pp. 11-12.

13. Lévai Csaba: Egy rabszolgafelkelés és megítélése az újabb történetírásban: az 1739-es Stono felkelés a gyarmati Dél-Karolinában. In: Bárány Attila , Györkös Attila , Pallai László (szerk.) „A francia história hazai nagykövete”. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára . 294 p. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2013. pp. 131-144.

14. Lévai Csaba: Amerikai történelem és történetírás. Budapest: L'Harmattan, 2013. 411 p.

15. Lévai Csaba: Fábián Gábor és az egyesült államokbeli rabszolgatartó rendszer megítélése az 1830-1840-es évek Magyarországán. SZÁZADVÉG 69:(3) pp. 5-29. (2013)

16. Lévai Csaba: Hogyan biztosítható az erényes köztársaság fenntartása?: A klasszikus republikanizmus és a skót felvilágosodás összefonódása Thomas Jefferson politikai gondolkodásában. In: Fazakas Gergely Tamás , Miru György , Velkey Ferenc (szerk.) „Politica philosophiai okoskodás”: Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig . 354 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2013. pp. 221-229.

17. Lévai Csaba: A szakrális tér kiterjesztésének lehetősége és lehetetlensége: millenniumi történelemszemlélet a 16-17. századi Angliában, Új-Angliában és Magyarországon. In: Bartha Elek , Forisek Péter , Csiszár Imre (szerk.) Ünnepek, ünnepkörök történelmi és néprajzi vonatkozásai . Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 2013. pp. 50-61.( STUDIA FOLKLORISTICA ET ETHNOGRAPHICA; 57. )

2012

18. Lévai Csaba: A fekete afrikaiak rabszolgává válásának kulturális tényezői az észak-amerikai angol gyarmatokon. In: Németh Lenke , Simon Zoltán , Tarnóc András , Varró Gabriella (szerk.) Mítoszok bűvöletében: Ünnepi kötet Virágos Zsolt Kálmán 70. születésnapjára: Enchanted by Myth: A Volume for Virágos Zsolt Kálmán on his 70th Birthday . Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. pp. 129-141.

19. Lévai Csaba: Henry Clay and Lajos Kossuth's Visit in the United States, 1851-1852. EGER JOURNAL OF AMERICAN STUDIES 13:(1) pp. 219-241. (2012)

20. Lévai Csaba: A puritánoknak is voltak rabszolgái:: az új-angliai régió gazdasági viszonyai és a rabszolgaság a gyarmati korban. In: Abádi Nagy Zoltán , Kádár Judit Ágnes , Tarnóc András (szerk.) A szavak szépsége, avagy a bibliográfus igazsága: Tisztelgés Vadon Lehel 70. születésnapján, 1--2 . Eger: Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék, 2012. pp. 549-566.

21. Lévai Csaba: David Eltis – Philip Morgan – David Richardson és mások: A „fekete rizs tézise”:: vita az afrikaiak szerepéről az észak-amerikai rizstermelés megteremtésében.KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 21:(1) pp. 64-76. (2012)

22. Lévai Csaba: Háború idején az első áldozat az igazság:: az Egyesült Államok „hazafias” törvényei. MÚLT-KOR: NEGYEDÉVES TÖRTÉNELMI MAGAZIN 12:(2) pp. 29-35. (2012)

23. Lévai Csaba: Az amerikai "prezentista-relativista" történetírók (Charles A. Beard és Carl L. Becker) megítélése Magyarországon a Kádár-rendszer időszakában. In: Erős Vilmos , Takács Ádám (szerk.) Tudomány és ideológia között: Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról . 167 p. Budapest, Eötvös Kiadó, 2012. pp. 112-133.

 

24. Lévai Csaba: Hollywood és az Amerikai Egyesült Államok történelmi küldetése "A hazafi" című filmben. In: Tóth Zsófia Anna , Vajda Zoltán (szerk.) Amerikanisztika és vizualitás: Metszéspontok az információs társadalom horizontján . Szeged: AMERICANA eBooks, 2012. pp. 34-43.

 

25. Lévai Csaba: "Egy olyan fekete fellegként tekintettem a rabszolgaság intézményére, mint amely ötven esztendeje ott lebeg az ország felett": George Washington, John Adams és James Madison felfogása a rabszolgaságról. In: Vajda Zoltán (szerk.) Költők, kémek, detektívek, pirítós és fordítások = Poets, spies, detectives, pieces of toast, and translations: Írások Novák György tiszteletére = Essays in honor of György Novák . 264 p. Szeged: JATEPress - Szegedi Egyetemi Kiadó, 2012. pp. 171-189.

26. Lévai Csaba:"Van esély a nyitásra a császár részéről": Egy Habsburg-amerikai kereskedelmi egyezmény lehetősége az 1780-as években amerikai szemmel. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 27:(3) pp. 20-48. (2012)

27. Lévai Csaba: John Craig Hammond: A rabszolgatartó rendszer kiterjedése az észak-amerikai kontinens belső területeire 1770 és 1820 között KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 21:(4) pp. 68-76. (2012)

2011

28. Lévai Csaba: François Furstenberg: George Washington és a rabszolgaság kérdése. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 20:(4) pp. 63-74. (2011)

2010

29. Ewa Domanska Lévai Csaba (ford.): Az ellen-történetírás mint az elnyomottak ideológiája: Reflexiók az új humántudományok Múlt-képéről AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 25:(4) pp. 165-174. (2010)

30. Lévai Csaba: A French Aristocrat and a Hungarian Nobleman in Jacksonian America: a Comparison of the Views of Alexis de Tocqueville and Sándor Bölöni Farkas. In: Mary N Harris , Anna Agnarsdóttir , Csaba Lévai (szerk.) Global Encounters European Identities . 292 p. Pisa: PLUS-Pisa University Press, 2010. pp. 247-258.

 

31. Lévai Csaba: Rizs és indigó:: rabszolgatartás az észak-amerikai szárazföldi brit gyarmatok legdélebbi övezetében , az Alsó-Délen. In: Papp Imre , Angi János , Pallai László (szerk.) Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára . 417 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, 2010. pp. 251-261.

32. Lévai Csaba: Gazdasági élet és rabszolgatartás az észak-amerikai közép-atlanti gyarmatokon. In: Kovács Zoltán , Püski Levente (szerk.)

Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára . 447 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2010. pp. 169-182.

33. Lévai Csaba: Naturalization and Citizenship in the United States from the American Revolution to the End of the Civil War. In: Ann Katherine Isaacs (szerk.) Citizenships and Identities: Inclusion, Exclusion, Participation Concerns . Pisa: Edizioni Plus - Pisa University Press, 2010. pp. 231-235. ( Cliohres - Pisana Libraria Universitatis Studiorum )

34. Lévai Csaba: Vajda Zoltán: Thomas Jefferson a feketék erkölcsi érzékéről. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 19:(2) pp. 66-72. (2010)

35. Lévai Csaba: Vraukó Tamás: Történelmi mítoszok és sztereotípiák az amerikai-mexikói viszonyban a XIX-XX. században. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 19:(3) pp. 97-101. (2010)

36. Lévai Csaba:Szabó Ildikó: Nemzet és szocializáció. A politika szerepe az identitások formálásában Magyarországon 1867-2006. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 25:(3) pp. 200-205. (2010)

37. Mary N Harris , Anna Agnarsdóttir , Csaba Lévai (szerk.) Global Encounters European Identities. Pisa: PLUS-Pisa University Press, 2010. 292 p.

2009

38. Alun Munslow Lévai Csaba (ford.): Tudomány-e még a történelem?: A múlt mint történelem. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 24:(4) pp. 204-209. (2009)

39. Lévai Csaba: Haraszthy Ágoston mint a "kaliforniai szőlőkultúra atyja": Vélemények és viták az újabb egyesült államokbeli szakirodalom tükrében. In: Orosz István és Papp Klára (szerk.) Szőlőtermesztés és borkereskedelem . Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2009. pp. 249-268.

2008

40. Lévai Csaba: Within Two Imperial Systems: Hungary and the British Colonies in North America Compared in the Writings of Gergely Berzeviczy (1763-1822). In: Mary N Harriy , Csaba Lévai (szerk.) Europe and Its Empires . Pisa: PLUS-Pisa University Press, 2008. pp. 31--45.

41. Lévai Csaba: Nagyhatalmi politika és/vagy gazdasági felzárkózás:: a svéd állam gazdaságpolitikája a XVII. században. In: Bodnár Erzsébet és Demeter Gábor (szerk.) Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században . Budapest: Hungarovox Kiadó, 2008. pp. 349-357.

42. Lévai Csaba: Politika, média és történetírás:: Thomas Jefferson és Sally Hemings esete. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 23:(2) pp. 83-94. (2008)

43. Lévai Csaba: Discrimination and Tolerance:: the case of Thomas Jefferson and Slavery. In: Gudmundur Halfdanarson (szerk.). Discrimination and Tolerance in Historical Perspective . Pisa: PLUS-Pisa University Press, 2008. pp. 295-299.

44. Lévai Csaba: Kálvinizmus a perifériákon: Vallás és társadalom Európa perifériáin. SZÁZADOK 142:(4) pp. 1041-1046. (2008)

45. Lévai Csaba , Vajda Zoltán: „Valakit amerikaivá tesz, hogy hisz bizonyos dolgokban”: (Beszélgetés Gordon S. Wood amerikai történésszel). AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 23:(2) pp. 172-178. (2008)

46. Mary N Harriy , Csaba Lévai (szerk.) Europe and Its Empires. Pisa: PLUS-Pisa University Press, 2008.

2007

47. Lévai Csaba: Egy amerikai Bécsben, avagy bevezetés a korai amerikai diplomácia kulisszatitkaiba. In: Frank Tibor (szerk.) Gyarmatokból impérium: Magyar kutatók tanulmányai az amerikai történelemről . 366 p. Budapest: Gondolat Kiadó, 2007. p. 30-49.

 

48. Lévai Csaba: Phillip Ziesche: Az amerikai forradalom exportja. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 16:(1) pp. 119-128. (2007)

49. Lévai Csaba. Cliohres.net:: kutatási együttműködés egy közös európai történelem megalapozása érdekében. 25. p.

2006

50. Lévai Csaba (szerk.) Europe and the World in European Historiography. Pisa: PLUS-Pisa University Press, 2006. 285 p.

51. Lévai Csaba: The Relevance of the American Revolution in Hungarian History from an East-Central-European Perspective. In: Simon P. Newman (szerk.) Europe's American Revolution . Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2006. pp. 94-122.

52. Lévai Csaba: The American Revolution in Hungarian Historiography during the Socialist Regime. In: Lévai Csaba (szerk.) Europe and the World in European Historiography . 285 p. Pisa: PLUS-Pisa University Press, 2006. pp. 215-229.

53. Lévai Csaba: The Hungarian Minority in Czechoslovakia after the Second World War. In: Ann Katherine Issacs , Guðmundur Hálfdanarson (szerk.) Citizenship in Historical Perspective . 374 p. Pisa: PLUS-Pisa University Press, 2006. pp. 305-315.

54. Lévai Csaba: Az amerikai függetlenségi háború. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 338-344.

2005

55. Charles Loring Brace: Egyéb szerzőség: Lévai Csaba , Vida István Kornél (ford.); Lévai Csaba , Vida István Kornél (forráskiad.); Magyarország 1851-ben: személyes beszámolóval az osztrák rendőrségről. Gödöllő; Máriabesnyő: Attraktor Kiadó, 2005. 336 p.( Élet-utak; 2. )

 

56. Lévai Csaba: American Historiography in the 1950s: Daniel J. Boorstin and the "Consensus School". In: Bollobás Enikő , Nagy Szilvia (szerk.) The 1950s: of the 2003 Biennial Conference of the Hungarian Association of American Studies . 233 p. Budapest: ELTE, pp. 183-188.

57. Lévai Csaba: Egy elfeledett konfliktus?: Az Amerikai Egyesült Államok és Tripoli háborúja 1801 és 1805 között. In: Árvay Viktor , Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor (szerk.) A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában. 310 p. Budapest: HungaroVox, 2005. pp. 50-64.

58. Lévai Csaba: Charles Loring Brace és Magyarország képe az Amerikai Egyesült Államokban 1848-1852. In: Charles Loring BraceEgyéb szerzőség: Lévai Csaba , Vida István Kornél (ford.); Lévai Csaba , Vida István Kornél (forrás kiad.); Gödöllő; Máriabesnyő: Attraktor Kiadó, 2005. pp. 293-327 ( Élet-utak; 2. )

59. Lévai Csaba: Cassandra Phybus: Számháború:: Mekkora volt az egyesült államokbeli rabszolgatartók vesztesége az amerikai forradalom következtében? KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 14:(3) pp. 118-126. (2005)

2004

60. Lévai Csaba: Early American History in Europe from an East-Central-European Perspective. In: Véronique Béghain , Marc Chénetier , Jean-Paul Gabilliet (szerk.) The Cultural Shuttle: The United States of/in Europe . Amsterdam: VU University Press, 2004. pp. 283-289.

61. Lévai Csaba: Szabadságot a szolgaság fenntartásával:: az amerikai forradalom alapdokumentumai és a rabszolgaság kérdése. In: Barta János , Pallai László (szerk.) Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára . Debrecen: Debreceni Egyetem, 2004. pp. 139-152.

62. Lévai Csaba: William O’Reilly: A külső és belső vándorlás törvényi szabályozása a kora újkori Európában. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 13:(1) pp. 89-94. (2004)

63. Lévai Csaba Malick W. Ghachem: Emberek vagy tárgyak: a rabszolgák jogi helyzetének megítélése a gyarmati kori Virginiában. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 13:(3) pp. 91-99. (2004)

2003

64. Lévai Csaba: A republikanizmus-vita: Vita az amerikai forradalom eszmetörténeti hátteréről. Budapest: L'Harmattan, 2003. 443 p.

 

65. Lévai Csaba: The Elect Nations of God: England, New England, and Hungary in the 16th and 17th centuries. In: Ausma Cimdina (szerk.) Religion and Political Change in Europe: Past and Present . Pisa: PLUS-Pisa University Press, 2003. pp. 103-118.

 

66. Lévai Csaba: Progresszivizmus és relativizmus:: Carl Lotus Becker és az amerikai "relativista" történetírás. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 48:(2) pp. 58-111. (2003)

67. Lévai Csaba , Vasile Vese (szerk.): Tolerance and Intolerance in Historical Perspective. Pisa: PLUS-Pisa University Press, 2003. 254 p. (

68. Lévai Csaba: The Confessions of a Central-European Americanist.: Early American History from an East-Central-European Perspective. UNCOMMON SENSE 2003:(1) pp. 11-27. (2003)

2002

69. Lévai Csaba: Hungary as a Multi-Ethnic State in the 19th-Century Habsburg Monarchy. In: Steven Ellis (szerk.) Empires and States in European Perspective . Pisa: PLUS-Pisa University Press, 2002. pp. 197-209.

70. Lévai Csaba: "The Tokay is Much More Superior To What You Sent Me Last Year Under That Name": Thomas Jefferson and his Hungarian Wines. HUNGARIAN JOURNAL OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES 8:(2) pp. 85-94. (2002)

71. Lévai Csaba: Apocalyptic History in England, Colonial North America, and Hungary in the Sixteenth-Seventeenth Centuries. In: Barta János (főszerk) , Papp Klára (főszerk) , Bárány Attila , Györkös Attila (szerk.) The First Millennium of Hungary in Europe . 582 p. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2002. pp. 418-427.

72. Lévai Csaba: Mark Wahlgren Summers: Választási visszaélések a XIX. század végi Egyesült Államokban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 11:(1) pp. 105-115. (2002)

73. Lévai Csaba: Válasz Faragó Tamás megjegyzéseire. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 17:(1) pp. 192-196. (2002)

2001

74. Lévai Csaba: "Reszketek hazámért, ha arra gondolok, hogy Isten igazságos": Thomas Jefferson és a rabszolgaság problémája. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 16:(1) pp. 5-26. (2001)

75. Lévai Csaba: A progresszivizmus és az amerikai forradalom: Charles Beard az amerikai forradalom eszmeiségéről. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 9: pp. 185-202. (2001)

76. Lévai Csaba: Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez, 1620-1980. Szerk.: Bődy Pál és Urbán Aladár. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 16:(3-4) pp. 328-332. (2001)

77. Lévai Csaba: Tantervfejlesztés az Európai Unió támogatásával. p. 10. p. Rövid ismertetőm olvasható a CLIOHNET (Creating Links and Innovative Overviews to Enhance Historical Perspective in European Culture) nevű Európai Uniós programról, ami az alábbi helyen jelent meg: , Socrates Magazin, 2001. szeptember(2001)

2000

78. Lévai Csaba: Az amerikai történetírás ún. "konszenzus iskolája" az amerikai forradalom eszmetörténeti hátteréről. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 8: pp. 53-78. (2000)

79. Lévai Csaba: "A tokaji sokkal jobb annál, mint amit tavaly ezen a néven küldött...": Thomas Jefferson és a magyar borok (Kísérlet egy attitűd rekonstruálására). AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 42:(3-4) pp. 427-452. (2000)

1999

80. Lévai Csaba: A Moderate Reformer. BOOKS 9:(4) pp. 198-202. (1999)

81. Lévai Csaba: Letter to the Editor. JOURNAL OF AMERICAN HISTORY 86:(3) pp. 1451-1453. (1999)

82. Lévai Csaba: Hahner Péter: Thomas Jefferson és a francia forradalom. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 11:(3) pp. 323-327. (1999)

1998

83. Lévai Csaba: Az amerikai liberalizmus alakváltozásai az amerikai történelemben és történetírásban. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 43:(3-4) pp. 256-298. (1998)

84. Lévai Csaba: Mark H. Smith: A polgárháború előtti amerikai Dél időfelhasználása összehasonlító perspektívában. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 7:(1) pp. 119-126. (1998)

85. Lévai Csaba: Timothy H. Breen: Ideológia és nacionalizmus az amerikai forradalom előestéjén. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 7:(1) pp. 51-56. (1998)

1997

86. Lévai Csaba , Pallai László , Pósán László (szerk.): Új rend egy új világban: Dokumentumok az amerikai politikai gondolkodás korai történetéhez

Debrecen: Multiplex Media - DUP, 1997. 232 p. ( Történelmi Figyelő; 4.. )

87. Lévai Csaba: Az ún. "irokéz befolyás" kérdése. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 6:(1) pp. 3-10. (1997)

88. Lévai Csaba: Jürgen Kocka: A középosztályról. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 6:(2) pp. 19-26. (1997)

1996

89. Lévai Csaba: Bölöni Farkas Sándor koncepciója a nemzetről és a nemzeti nyelvről. DEBRECENI SZEMLE 4:(2) pp. 195-201. (1996)

90. Lévai Csaba: Michael Merrill: A "kapitalizmus" helyretétele. Az újabb irodalom áttekintése. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 5:(1) pp. 31-37. (1996)

91. Lévai Csaba: John Higham: Az amerikai történelem jövője. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 5:(1) pp. 49-56. (1996)

92. Lévai Csaba: John A. Phillips-Charles Wetherell: Az 1832. évi nagy reformtörvény és Anglia politikai modernizációja. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 5:(2) pp. 85-90. (1996)

1995

93. Th Hershberg , S W Greenberg , A N Burstein , E P Ericksen , W L Yancey. Lévai Csaba (ford.); Három város története: Feketék, bevándorlók és lehetőségeik Philadelphiában 1850 és 1880 között, 1930-ban, 1970-ben. In: Gyáni Gábor (szerk.) A modern város történeti dilemmái . 216 p. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1995. pp. 87-108. ( História Könyvtár )

94. Lévai Csaba: A Ho-Hum History. BOOKS 5:(1) pp. 40-42. (1995)

95. Lévai Csaba: Joyce O. Appleby: A korai Amerika történeti tanulmányozása a második világháború után. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 4:(1) pp. 37-46. (1995)

96. Lévai Csaba: Az európai régiók kapcsolatai (munkamegosztás és kooperáció) a XIV-XIX. században. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 4:(1) pp. 3-13. (1995)

97. Lévai Csaba: Sidney Pollard: Regionális és interregionális gazdaság (Európa, XVIII-XIX. század).. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 4:(2) pp. 97-107. (1995)

98. Lévai Csaba: Urbán Aladár: Köztársaság az Újvilágban. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 6:(1) pp. 94-96. (1995)

1994

99. Lévai Csaba , Papp Imre: Liberalizmus és paternalizmus a XIX. században. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 3:(1) pp. 84-95. (1994)

100. Papp Imre , Lévai Csaba: A francia háborúk gazdasági hatásai: Eric Aerts - François Crouset : Economic effets of the french Revolutionary and Napoleonic Wars. Leuven, 1990. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 3:(1) pp. 66-83. (1994)

1993

101. Lévai Csaba: Az amerikaiak és a történetírás. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 5:(4) pp. 434-443. (1993)

102. Lévai Csaba: A munkanélküliség történeti perspektívában. A X. Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszus anyagai alapján. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2:(2) pp. 5-23. (1993)

1992

103. D J Olsen: Változás és folytonosság. Lévai Csaba (ford.) Tanulmányok Európa XIX. századi társadalmáról , Válogatta és szerkesztette: Gyáni Gábor , Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (1992) 61-81. pp.

1990

104. Bajcsy-Zsilinszky Endre: Erdély, múlt és jövendő: Bajcsy-Zsilinszky alkotmánytervezete; Lévai Csaba (ford.) pp. 14-15. Bajcsy-Zsilinszky Endre "Erdély, múlt és jövendő" című, eredetileg Svájcban 1944-ben angolul megjelent könyvének egy részéletét én fordítottam le, s a fordítás az alábbi helyen jelent meg: , Rubicon -Történelmi Magazin, I. évf. 4. szám (1990)

 

Share